www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  PODZIAŁ GODZIN 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  SPRAWDZIAN PO VI KL 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY:
   - nauczyciele
   - pedagog, logopeda

  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIE
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
 
   

  Movie1

 010 | „Podaj dalej... drugie życie odpadów" | Dodała: Lidia...

W dniach 16 – 18 września 2016 roku odbyła się 23 edycja akcji Sprzątanie Świata, która przebiegała pod hasłem
 „Podaj dalej... drugie życie odpadów".

Główne przesłanie akcji to:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych
odpadów podczas codziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

Wychowawcy klas IV – VI na godzinach wychowawczych przeprowadzili pogadanki na temat segregowania odpadów. Ponadto zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Drugie życie odpadów”.
Wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace plastyczne zostali nagrodzeni ocenami z przyrody, a najciekawsze prace prezentowane były na wystawie
w holu szkoły.

szkolni koordynatorzy akcji – E.Michoń, L.Indyk

 Środa29 września 2016

 

 009 | „Pierwsze plony z naszego ogródka - warzywa i owoce” | Dodała: Krystyna...

Dnia 13 września 2016r. w naszej szkole na terenie ogródka odbyły się zajęcia otwarte pt. „Pierwsze plony z naszego ogródka - warzywa i owoce, prowadzone przez Mariolę Kuczer-Burnatowską. Ogródek ten został założony przez uczniów klasy 3a i 3d przy współpracy rodziców. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mogli obserwować cykl rozwojowy rośliny od zasadzenia i zasiania, poprzez wzrost aż do zbioru plonów. Zajmowali się również pielęgnacją tych roślin.
W zajęciach brali udział zaproszeni goście – pan dyrektor Krzysztof Zając, pani Beata Zygmunt oraz wychowawcy klas I-III wraz z uczniami.
Wszyscy mieli okazję obejrzeć wystawę polskich owoców, warzyw oraz ziół. Zajęcia zostały wzbogacone pogadanką prowadzoną przez panią Zygmunt oraz pokazem narzędzi ogrodniczych. Dzieci dowiedziały się również w jaki sposób przechowywać zebrane jesienią owoce i warzywa oraz jakie przetwory z nich wykonujemy jako zapasy na zimę. Prowadzący zwrócił uwagę uczniów na konieczność przestrzegania zasad higieny spożywania owoców i warzyw. Zajęcia te przyniosły dzieciom dużo radości i były żywą lekcją przyrody.
Całość spotkania przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: K. Stec-Lenart i M. Kuczer-Burnatowska.
 

 Niedziela 18 września 2016

 

 8 | BIBLIOTEKA SZKOLNA  | Dodała: Dorota...

REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 Piątek 16 września 2016

 

 7 | SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI | Dodał: Maciej


Zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym
spotkanie z wychowawcami klas.
Zebrania odbędą się w następujących terminach:


środa  14 września:
godz. 1630– oddziały
przedszkolne

godz. 1630 – klasy 1
godz. 1700 – klasy 2
godz. 1730 – klasy 3

czwartek 15 września:
godz. 1630 – klasy 4
godz. 1700 – klasy 5
godz. 1730 – klasy 6

 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się w Auli szkolnej.


 

 Sobota 10 września 2016

 

 6 | „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  | Dodała: Lidia...

I sprawozdanie z udziału SP 4 w Sanoku w Ogólnopolskiej Kampanii„Zachowaj Trzeźwy Umysł” w roku szkolnym 2016/2017

W ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastyczno - literackiego pod hasłem „POD DOBRĄ OPIEKĄ”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka ?, co to znaczy „dobrze się kimś opiekować”?
Interesujące prace plastyczne wykonało 108 uczniów z klas czwartych i piątych.

We wrześniu 2016r. na stronie internetowej Organizatora zamieszczona została lista laureatów w/w konkursu. Spośród wielu tysięcy nadesłanych prac komisja wybrała najciekawsze.

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „POD DOBRĄ OPIEKĄ” zostali również uczniowie naszej szkoły:
- Krystian Lisowski z kl.5c
- Jan Ginalski z kl.6a
- Joanna Brejta z kl.6a
- Wiktoria Łach z kl.6c
- Magdalena Dziuba z kl.5c

Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

sprawozdanie sporządziła – Lidia Indyk
(szkolny koordynator kampanii ZTU).
 

 Sobota 10 września 2016

 

 5 | OPŁATA ZA OBIADY - KOMUNIKAT | Dodał: Maciej


Informujemy, że opłata za obiady we wrześniu wynosi 94,50 zł (21 dni x 4,5zł).

Należność za obiady można wpłacać także przelewem na konto:
52 8642 0002 2001 0069 2306 0002
 

W tytule wpłaty należy podać:
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
 


Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać do godz. 800, wówczas należność za obiad zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 32 998 (prosić świetlicę).

 Poniedziałek 5 września 2016

 

 4 | Nowy Rok Szkolny 2016 / 2017 | Dodała: Magdalena i Olga...

1 września to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków. W tym dniu w Szkole Podstawowej im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
Pan Dyrektor Krzysztof Zając serdecznie powitał po wakacjach uczniów, rodziców i nauczycieli oraz życzył wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Przypomniał wszystkim, iż 1 września to również tragiczna data w historii naszego kraju zwracając uwagę na pamięć o tych którzy walczyli o naszą wolność. Wspomniał także o priorytetach realizowanych w nowym roku szkolnym takich jak kształtowanie postaw, wychowanie do wartości oraz upowszechnianie czytelnictwa.
Na zakończenie uczniowie klas 5b i 5c przywitali w szkole swoich kolegów krótką częścią artystyczną
Wszystkim uczniom życzymy wiary w siebie i w swoje możliwości! A nauczycielom i pracownikom szkoły cierpliwości, dobrego humoru i sukcesów w nowym roku szkolnym!
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały p. M. Bakuta i p. O. Gruber.

 Czwartek  1 września 2016

 

 3 | NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017  | Dodał: Janusz...


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

 1 września 2016r.

Informacja dla uczniów i rodziców:

- o godz. 8:00 odbędzie się msza święta w Kościele p.w. Chrystusa Króla.

- o godz. 9:00 uczniowie wszystkich klas i oddziału „zerowego” spotkają się
  z wychowawcami w salach podanych niżej.

- o godz. 10:00 odbędzie uroczysta akademia, w której uczestniczą uczniowie z klas 4.

Oddział przedszkolny „Zerówka” - segment B (przy portierni)
I piętro  sala B 111


Klasa I a – sala F 202

Klasa I b - sala F 204


Klasa II a – sala F 103

Klasa II b – sala F 210

Klasa II c – sala F 211

Klasa II d – sala F 109

Klasa II e – sala F 4

Klasa II f – sala F 10
 


Klasa III a - sala F 102

Klasa III b - sala F 11

Klasa III c - sala F 209

Klasa III d – sala F 2

Klasa III e – sala E 6

Klasa III f – sala E 5
 


Klasa IV a – sala C 1

Klasa IV b (sport.)
– sala C 102

Klasa IV c – sala C 106
 


Klasa V a – sala G 1

Klasa V b – sala C 107

Klasa V c - sala C 6 

Klasa V d – sala G 206

Klasa V e – sala G 201
 


Klasa VI a – sala G 2

Klasa VI b – sala E 205

Klasa VI c – sala E 4

Klasa VI d – sala C 101


 

 Środa 24 sierpnia 2016

 

 2 | WYPRAWKA SZKOLNA  | Dodał: Janusz...


Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków
o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2016
"Wyprawka szkolna"
.


 

 Środa 24 sierpnia 2016

 

 1 | ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ | Dodał:Janusz...


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4  w Sanoku informuje,
że spotkanie rady pedagogicznej odbędzie się
30 sierpnia (wtorek) 2016 o godz. 10:00.
Godzina spotkania może ulec zmianie.


 

 Środa 24 sierpnia 2016

 
 

Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012