www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  PODZIAŁ GODZIN 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  SPRAWDZIAN PO VI KL 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY:
   - nauczyciele
   - pedagog, logopeda

  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  UBEZPIECZENIE
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
 
   

  Movie1

 4 | OPŁATA ZA OBIADY - KOMUNIKAT | Dodał: Maciej


Informujemy, że opłata za obiady we wrześniu wynosi 84 zł (21 dni x 4zł).
Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą u kierownika świetlicy w dniach 15,16,21 września.


Należność za obiady można wpłacać także przelewem na konto:
52 8642 0002 2001 0069 2306 0002
 

w terminie do 15. - każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać:
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać do godz. 800, wówczas należność za obiad zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 32 998 (prosić świetlicę).

 

 Środa 2 września 2015

 

 3 | ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016 | Dodały: Ewa i Bożena

Dnia 1 września 2015r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015 / 2016.
Po mszy świętej i spotkaniu w salach z wychowawcami, uczniowie klas czwartych udali się na akademię.

Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz p. Tadeusz Pióro.

Za motto uroczystości posłużyły słowa: „Był taki wrzesień… 1.09.1939” i „Jest taki wrzesień… 1.09.2015”.

W części artystycznej uczniowie klas 5a i 5c zaprezentowali wiersze i pieśni nawiązujące do pożegnania wakacji i rozpoczęcia roku szkolnego.

Przypomniano, że wrzesień to nie tylko „miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące”, ale też miesiąc, w którym rozpoczęła się II wojna światowa.

Uroczystość dostarczyła obecnym wielu wzruszeń.

Nad przygotowaniem uczniów z kl. 5a i 5c czuwali p. B. Szeruga, p. E. Zając, p. M. Dziok.
 

 Wtorek 1 września 2015

 

 2 | Rozpoczęcie nowego roku szkolnego | Dodała: Sp4


Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

 1 września 2015r.

Informujemy, że:

 - o godz. 8:00 odbędzie się msza święta w Kościele p.w. Chrystusa Króla.
 - o godz. 9:00 uczniowie wszystkich klas i oddziałów przedszkolnych spotkają się z wychowawcami w salach podanych niżej.
 -
o 10:00 odbędzie uroczysta akademia, w której uczestniczą tylko uczniowie z klas 4

 

Oddziały przedszkolne – segment C parter:

0a – sala C 2
0b – sala C 6

Klasa I a – sala F 103
Klasa I b - sala F 210
Klasa I c – sala F 211
Klasa I d – sala F 109
Klasa I e – sala F 4  
Klasa I f – sala F 10


Klasa II a – sala F 102
Klasa II b – sala F 11
Klasa II c - sala F 209
Klasa II d – sala F 2
Klasa II e – sala B 11
Klasa II f – sala B 111
 


Klasa III a - sala F 202
Klasa III b - sala F 203
Klasa III c - sala E 6 


Klasa IV a (integr.) - sala G1
Klasa IV b – sala C 102
Klasa IV c – sala E 5
Klasa IV d - sala G 206
Klasa IV e (sport.) – G 201
 
 

Klasa V a – sala G 2
Klasa V b – sala E 205
Klasa V c - sala C 106
Klasa V d – sala C 101
 

Klasa VI a – sala G 105
Klasa VI b – sala C 1
Klasa VI c – sala C 7
 

 

 Czwartek 27 sierpnia 2015

 

 1 | Stypendia szkolne | Dodała: SP4

 

Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781).

Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka wydawane będą w terminie od 28.08.2015 r. do 15.09.2015 r. w Biurze Stypendialnym, przy ul. Rynek 16 – I piętro oraz od 29.08.2015 r. do 15.09.2015 r. w sekretariatach szkół.

Wniosek będzie także dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sanok.pl/.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. w Biurze Stypendialnym przy ul. Rynek 16 - I piętro w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 14:00.

 Czwartek 27 sierpnia 2015

 
 


Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012