www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  PODZIAŁ GODZIN 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  SPRAWDZIAN PO VI KL 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY:
   - nauczyciele
   - pedagog, logopeda

  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
    - list do rodziców
    - referat

  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIE
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
 
   

  aktualność

„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Wszechstronna  edukacja społeczności szkolnej oraz kształtowanie umiejętności, nawyków i postaw prozdrowotnych jest jednym z głównych celów i zadań naszej szkoły - 
 

Szkoły Promującej Zdrowie.

Przedmiotem szczególnej wagi stały się u nas ostatnio zagadnienia związane
z promocją zdrowego i aktywnego stylu życia. Przystępując do programu, a potem konkursu  „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, zdaliśmy sobie sprawę, że edukacja społeczności szkolnej w tym zakresie to najbardziej opłacalna i długofalowa inwestycja w zdrowie nasze i naszych dzieci. Podjęliśmy zatem szereg  skorelowanych ze sobą różnorodnych działań. Oto niektóre z nich:

  • -        szkolenia uczniów klas 4-6

  • -        szkolenia rodziców  i nauczycieli

  • -        redagowanie materiałów informacyjnych

  • -        konkursy plastyczne

  • -        różnorodne zajęcia świetlicowe

  • -        sobotnie zajęcia rekreacyjne

  • -        lekcja  j. angielskiego na temat zdrowego stylu życia

  • -        dyskoteka połączona z degustacją owocowo-warzywną

  • -        obliczanie BMI

 1 | „Szkolenia uczniów klas 4-6” | Dodała: Ola

  26.11.2012r. i 30.11.2012r. odbyły się 4 szkolenia w zakresie promowania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Uczestniczyło w nich 312 uczniów.
Szkolenia prowadziły Pani O. Gruber (opiekun Samorządu Uczniowskiego), Pani Aleksandra Czech ( szkolny koordynator promocji zdrowia) oraz nasz Gość – Pani Barbara Chytła (pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie – Dział Laboratoryjny w Sanoku).

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 2 | Szkolenia rodziców i nauczycieli... | Dodała: Ola

Szkolenia rodziców i nauczycieli w zakresie promowania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:
 - 21.11.2012r. – dwa szkolenia rodziców uczniów klas 1 i 2
 - 22.11.2012r. – trzy szkolenia rodziców uczniów klas 4-6.
Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 165 rodziców i 45 nauczycieli. Szkolenia prowadziła Pani Aleksandra Czech oraz specjalista – lekarz otolaryngolog Pani Justyna Sieradzka-Woźniczak).

 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 3 | Redagowanie materiałów informacyjnych... | Dodała: Ola

W ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia uczniowie przygotowywali tablice informacyjne, plakaty, gazetki, artykuły do gazetki „Szkolna Półka”, ulotki dla rodziców i odwiedzających szkołę gości.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 4 | Konkursy plastyczne... | Dodała: Ola

W szkole zorganizowano konkursy plastycznyczne propagujące zdrowy i aktywny styl życia W klasach 1-3 wykonano ok.160 prac, w klasach 4-6 - 82 prace, w świetlicy - 0k.50 prac.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 5 | Zajęcia świetlicowe... | Dodała: Ola

W dniach 26-30.11.2012 r. podczas zajęć świetlicowych nauczyciele – wychowawcy, wykorzystując różnorodne formy pracy, od indywidualnej po grupową, propagowali wśród uczniów zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania, dbałość o ciało poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej i konieczność stałej kontroli swojej wagi. Przeprowadzone zostały liczne pogadanki , konkursy, gry, zajęcia sportowe. Zwieńczeniem całotygodniowych zajęć było piątkowe przedstawienie pt: „Jesienny świat” oraz wspólne śpiewanie ( karaoke) o owocach i warzywach.

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 6 | Sobotnie zajęcia rekreacyjne... | Dodała: Ola

W szkole zorganizowano sobotnie zajęcia rekreacyjne dla dziewcząt klas 4-6 pod hasłem
„W zdrowym ciele zdrowy duch, teraz – Twój ruch”.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 7 | Lekcja j. angielskiego na temat zdrowego stylu życia... | Dodała: Ola

W dniu 3.12.2012r. Pani M. Suszko przeprowadziła w kl.5a lekcję j. angielskiego na temat: Unhealthy life style – do czego może prowadzić niezdrowy styl życia. Celem lekcji było uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wzrost zachorowań na choroby nowotworowe, podkreślenie ogromnego związku naszego stylu życia z prawdopodobieństwem zachorowania na nowotwór oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Uczniowie, podzieleni na grupy wykonali plakaty o wybranej tematyce, które prezentowali potem na forum klasy.

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 8 | Dyskoteka połączona z degustacją owocowo-warzywną... | Dodała: Ola

Podczas andrzejkowej dyskoteki dla uczniów klas 4-6 Samorząd Uczniowski wspólnie
ze Szkolnym koordynatorem promocji zdrowia zorganizowali degustację owocowo-warzywną, aby zachęcić uczniów i … nie tylko do codziennego spożywania tych wartościowych skarbów natury.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 8 | Obliczanie BMI... | Dodała: Ola


Na przygotowanym stanowisku uczniowie obliczali wskaźnik masy ciała – Body Mass Index – BMI. Po dokonaniu obliczeń samodzielnie interpretowali wyniki, korzystając
z przygotowanych tablic. Każdy uczeń mógł więc określić, w jakim przedziale jest jego waga: czy wskazuje na niedowagę, wagę prawidłowa, nadwagę, czy wreszcie – otyłość.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012