www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
    - SPPZ
    - certyfikaty
        i dyplomy

    - list do rodziców
    - referat
    - galeria

  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  aktualność

„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Wszechstronna  edukacja społeczności szkolnej oraz kształtowanie umiejętności, nawyków i postaw prozdrowotnych jest jednym z głównych celów i zadań naszej szkoły - 
 

Szkoły Promującej Zdrowie.

Przedmiotem szczególnej wagi stały się u nas ostatnio zagadnienia związane
z promocją zdrowego i aktywnego stylu życia. Przystępując do programu, a potem konkursu  „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, zdaliśmy sobie sprawę, że edukacja społeczności szkolnej w tym zakresie to najbardziej opłacalna i długofalowa inwestycja w zdrowie nasze i naszych dzieci. Podjęliśmy zatem szereg  skorelowanych ze sobą różnorodnych działań. Oto niektóre z nich:

 • -        szkolenia uczniów klas 4-6

 • -        szkolenia rodziców  i nauczycieli

 • -        redagowanie materiałów informacyjnych

 • -        konkursy plastyczne

 • -        różnorodne zajęcia świetlicowe

 • -        sobotnie zajęcia rekreacyjne

 • -        lekcja  j. angielskiego na temat zdrowego stylu życia

 • -        dyskoteka połączona z degustacją owocowo-warzywną

 • -        obliczanie BMI

 93 | Spotkanie ze Strażakiem | Dodała: Aneta

12 czerwca wychowankowie świetlicy wraz z wychowawczyniami: panią Kazimierą Tarnawską - Rogoz, panią Anetą Ogrodnik i panią Eweliną Pielech wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Podczas pogadanki edukacyjnej dzieci miały możliwość poznania numerów alarmowych, dowiedziały się, jakie informacje należy podawać w razie zgłaszania pożaru, zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, oraz sposobami zachowania się w przypadku zagrożenia. Wychowankowie mieli również okazję zobaczyć z bliska wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść i sprzęt ratowniczy oraz poznać specyfikę tej niełatwej, ale jakże potrzebnej pracy. Dzieci miały również możliwość przymierzenia hełmu. Funkcjonariusze Straży Pożarnej przeprowadzili także próbną ewakuację świetlicy. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy dźwięku syren strażackich.


Zajęcia zorganizowała pani Aneta Ogrodnik.

 20 czerwca 2017

 

 92 | „Na skrzydłach przyjaźni” | Dodała: Lidia

  W ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastyczno - literackiego pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach, wzajemnym zaufaniu. Kampania objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej przedstawiającej wspólnie przeżytą przygodę z dowolnie wybranym bohaterem literackim.
Interesujące prace plastyczne wykonało 48 uczniów oraz pracę literacką złożyła uczennica klasy szóstej – Gabriela Czyżykiewicz.
We wrześniu na stronie internetowej Organizatora zamieszczona zostanie lista laureatów w/w konkursu.

sprawozdanie sporządziła:
szkolny koordynator kampanii ZTU – Lidia Indyk

 Wtorek 13 czerwca 2017

 

 91 | Ratujemy i uczymy ratować | Dodała: Aleksandra

Już po raz kolejny, w naszej szkole przystąpiono do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Celem programu jest praktyczna nauka uczniów klas 3 elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w kilkuletnich dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy.
 

W okresie od 25.04 do 18.05.2017r. poprowadzono cykl szkoleń, w których przedstawiono uczestnikom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Po teoretycznej, wstępnej części szkolenia uczniowie przystąpili do zajęć praktycznych. Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla uczniów, małe fantomy oraz telefony – zabawki, nauczyciele prowadzący szkolenia, zrobili to w sposób ciekawy, atrakcyjny i przystępny dla dzieci. Każdy trzecioklasista mógł pod czujnym okiem nauczyciela praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Schemat czynności obejmował:
 

 • sprawdzenie bezpieczeństwa,

 • sprawdzenie przytomności poszkodowanego,

 • wzywanie pomocy,

 • sprawdzenie oddechu,

 • pozycję boczną ustaloną,

 • oddechy ratownicze,

 • uciskanie klatki piersiowej i resuscytację krążeniowo-oddechową.

Dzieci wykazały podczas szkoleń duże zaangażowanie oraz chęć kontynuacji tego typu działań. Chętnie odpowiadały na zadawane pytania oraz sumiennie wykonywały poszczególne czynności. Efektem przeprowadzonego cyklu szkoleń było z pewnością rozbudzenie wśród uczniów klas 3 zainteresowania tematem – jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? oraz kształtowanie prozdrowotnych
i prospołecznych wzorców zachowań.


Szkolenia prowadziły: Aleksandra Czech w klasach: 3a,3c,3d,3e,3f i 2e oraz Małgorzata Sieradzka w klasie 3b. Ogółem przeszkolono ok. 170 uczniów.


W dniu 2 czerwca br. odbędzie się podsumowanie realizacji programu.
 

 29 maja 2017

 

 90 | Moje dziecko idzie do Sszkoły - Spotkanie z kl 1 i kl 0. | Dodała:Aleksandra

W dniu 17 maja br. odbyła się w naszej szkole niecodzienna lekcja o zdrowiu, w której uczestniczyli nasi najmłodsi uczniowie:
klasy 1 i grupa „0” wraz z wychowawcami.

Spotkanie zorganizowała p. Aleksandra Czech – Szkolny koordynator promocji zdrowia w ramach programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. Do udziału w lekcji zaproszono Panią Ewelinę Dyrkacz – Kulikowską, nauczyciela Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku, która w ciekawy sposób zachęciła uczniów do zdrowego i aktywnego stylu życia. Lekcję rozpoczęła p. Czech, wprowadzając wszystkich w tematykę zagadnienia codziennej dbałości o zdrowie. Uczniowie obejrzeli przygotowaną przez naszego gościa prezentację multimedialną i z dużym zaangażowaniem odpowiadali na szereg pytań, dotyczących różnych form aktywności fizycznej oraz spożywanych najczęściej produktów spożywczych. Dzieci dowiedziały się o dobroczynnym wpływie warzyw, owoców i soków na nasz organizm, o potrzebie zróżnicowanej i umiarkowanej diety oraz  o tym, że kluczem do zdrowia jest przede wszystkim codzienna porcja aktywności fizycznej. Na zakończenie spotkania dziewczęta z klasy 6b częstowały uczestników przygotowanymi owocami i warzywami. Wszyscy ze smakiem degustowali zdrowe przekąski. Mamy nadzieję, że ta lekcja zachęciła naszych najmłodszych uczniów do tego, aby zdrowo się odżywiać, wstać z kanapy, od telewizora, komputera i aktywnie spędzać czas w gronie rówieśników i rodziny. Z pewnością skorzysta na tym ich zdrowie.

 

 29 maja 2017

 

 89 |WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ | Dodała: Mariola

  16.05.2017r. uczniowie klasy III d wraz z wychowawczynią p. Mariolą Kuczer-Burnatowską udali się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.
Podczas pogadanki edukacyjnej i prezentacji multimedialnej, dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia, zobaczyły strój strażaka. Poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych mogły lepiej przyswoić sobie pożądane zachowania. Uczniowie uczyli się również jak przeprowadzić sztuczne oddychanie i masaż serca. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.
Strażacy zademonstrowali sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej w tym różnorodne wozy strażackie przeznaczone do różnych zadań. Wycieczka była bardzo udana ponieważ dowiedzieliśmy się jak bardzo strażacy są potrzebni w naszym społeczeństwie. Myślę, że ten zawód wymaga odwagi i odpowiedzialności oraz, że jest bardzo potrzebny, by móc ratować życie ludziom, którzy są w niebezpieczeństwie.

Czwartek 25 maja 2017

 

 88 | Konkurs wiedzy o ruchu drogowym | Dodał: Janusz

Wczoraj, 16 maja odbył się szkolny konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Wzięło w nim udział 20 uczniów klas 5:
z klasy 5a - Jakimiak Patryk, Stabryła Justyna,
                     Nowicki Dominik, Duszczyński Krystian
,
z klasy 5b - Tomoń Jakub, Struś Szymon
z klasy 5c - Wójcik Jarosław, Klucznik Katarzyna,
                     Lasota Martyna, Dziuba Magdalena,
                                                        Starościak Michał

z klasy 5d - Bober Anastazja, Jakubowicz Weronika, Inglot Michał,
                     Wójcik Milena,   Kątska Patrycja

z klasy 5e - Ostrowska Kinga, Myćka Brajan, Hajduk Maja, Kita Emilia
Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej i drużynowej. W części indywidualnej uczniowie rozwiązywali test na komputerze, natomiast w części praktycznej zakładali łańcuch w rowerze na czas.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Cześć indywidualna:
   I miejsce (28 pkt na 40 możliwych) - Wójcik Milena, Kątska Patrycja,
                                                                    Myćka Brajan

   II miejsce (25 pkt) - Jakimiak Patryk, Nowicki DOminik, Duszczyński Krystian,
                                         Inglot Michał

   III miejsce (22 pkt) - Jakubowicz Weronika, Stabryła Justyna
Część praktyczna:
   I miejsce klasa 5c z czasem 42 sek.
   II miejsce klasa 5d z czasem 1 min. 8 sek.
   III miejsce klasa 5e z czasem 1 min. 49 sek.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Organizatorami konkursy byli: p. Janusz Piotrowski i p. Maciej Granatowski

Środa 17 maja 2017

 

 87 | „Zachowaj Trzeźwy Umysł” | Dodała: Lidia

Od wielu lat w sanockich szkołach podstawowych realizowany jest program profilaktyczny „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, którego gminnym koordynatorem jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pani Jadwiga Warchoł.
   W dniu 8 maja 2017 r. odbyło się w SP4 w Sanoku podsumowanie edycji „Wiosna 2017”, w którym uczestniczyły klasy: 6b, 6c i 5c. Uczniowie oglądnęli spektakl teatralny „Nad przepaścią” w wykonaniu aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa oraz wzięli udział w prelekcji. W pakiecie szkoła otrzymała konspekty lekcji wychowawczych.
   Celem przedsięwzięcia było pogłębienie świadomości na temat zagrożeń oraz konsekwencji uzależnień dla młodego człowieka oraz brania odpowiedzialności za własne zdrowie i życie innych osób. Aktorzy przedstawili parę przyjaciół połączonych wspólną pasją – wspinaczką, ale różniących się podejściem do życia, zwłaszcza w kwestii używek i narkotyków. Lojalność wobec partnera, zaufanie do drugiej osoby i odpowiedzialność - zostały poddane próbie.
   Po spektaklu między aktorami a widzami wywiązała się interesująca dyskusja. Instruktor programu „Trzeci Elementarz” – Lidia Indyk podziękowała aktorom, a uczniowie nagrodzili ich gromkimi brawami.

szkolny koordynator kampanii ZTU – Lidia Indyk

 Środa10 maja 2017

 

 86 |Zajęcia z farmaceutą w kl. 3a | Dodała: Krystyna

Dnia 21 kwietnia w klasie 3a przeprowadzone zostały zajęcia przez mgr farmacji - panią Katarzynę Kowenzowską-Kubicę. Wstępem była pogadanka z uczniami na temat wpływu odpowiednich witamin i pierwiastków zawartych w produktach żywieniowych na prawidłowy rozwój organizmu. Pani przedstawiła specyfikę pracy farmaceuty. Po części teoretycznej uczniowie przeszli do działania w grupach, czyli wykonania maści regenerująco- nawilżającej do ciała według podanej receptury. Odpowiednie proporcje składników każda grupa umieściła w moździerzu farmaceutycznym i za pomocą pistla porcelanowego (tłuczka) wszyscy uczniowie mieszali części składowe do uzyskania jednolitej konsystencji. Była to długotrwała praca, sprawiająca uczniom wiele satysfakcji. Efektem końcowym były maści
o różnych zapachach, gdyż każda grupa mogła wybrać dowolny aromat. Gotowe maści fachową ręką pani farmaceutki zostały przełożone do specjalnych pojemników, które każdy uczeń otrzymał jako prezent i mógł zabrać do domu. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali drobne upominki w postaci piórnika i naklejek. Za te niezwykłe i niecodzienne zajęcia składamy Pani Katarzynie serdeczne podziękowania – uczniowie kl. 3a oraz wychowawca: p. Krystyna Stec-Lenart
 

 Poniedziałek 8 maja 2017

 

 85 | Wizyta dietetyka w kl.3a | Dodała: Krystyna

20 kwietnia 2017 roku w ramach profilaktyki zdrowia w naszej szkole klasa 3a gościła ekspertów w reedukacji żywieniowej Centrum Dietetycznego NATUR HOUSE, dietetyk - p. Karolinę Wąsik i jej asystentkę - p. Monikę Dawida.
Głównym celem wizyty było kształtowanie postaw prozdrowotnych i promowanie zdrowego odżywiania się. Panie w sposób ciekawy i interesujący przeprowadziły pogadankę o tym, jak prawidłowo się odżywiać i czego się wystrzegać, aby być zdrowym. Uczniowie poznali produkty, których spożywanie powoduje zaburzenie koncentracji uwagi, nadwagę, słabą kondycję i złe samopoczucie. Wielką atrakcją spotkania była możliwość dokonania pomiaru swojej wagi przez każdego ucznia i uzyskanie informacji o osobistym BMI, czyli wskaźniku masy ciała. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, którą dodatkowo tworzyły mamy – p. Małgorzata Lutecka i p. Monika Kwolek, przygotowując dzieciom owocowo-warzywne przekąski i świeżo wyciskany sok owocowy. Cenne rady pań ekspertek zapewne zostaną na długo w pamięci trzecioklasistów i będą wdrożone jako zdrowe nawyki żywieniowe.
W imieniu swoim oraz uczniów klasy 3a składam serdeczne podziękowania Paniom ekspertkom oraz kochanym Rodzicom za poświęcony swój czas – wychowawca: Krystyna Stec-Lenart.

 Poniedziałek 8 maja 2017

 

 84 | Konkurs wielkanocny | Dodała: Lidia

10 marca 2017r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu.
W konkursie wzięły udział 3-osobowe reprezentacje z czterech sanockich szkół podstawowych. Konkurs składał się z kilku części. Uczniowie indywidualnie zmierzyli się z testem wiedzy o zdrowiu, następnie w grupach rozwiązywali krzyżówkę, układali hasła, puzzle, rozpoznawali smaki owoców i warzyw. Rywalizacja przebiegała w wesołej, przyjaznej atmosferze, jaką stworzyły organizatorki konkursu – p. Agata Midura i p. Karolina Ciskowska-Majka.
Test wiedzy o zdrowiu najlepiej rozwiązała i zajęła I miejsce uczennica naszej szkoły – Joanna Koczera z kl.5b (otrzymała 45 pkt. na 47 możliwych do zdobycia). Trzecie miejsce zajęła Magdalena Dziuba z kl. 5c. Dziewczynki otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe.
Uczennice: J. Koczera, M. Dziuba i G. Borek zajęły również I miejsce w rywalizacji zespołowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, uczestniczyli w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów SP3 oraz zdrowym, smacznym poczęstunku. Uczennice do konkursu przygotowała p. Lidia Indyk.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Czwartek 20 kwietnia 2017

 

 83 |  Świetlicowy Konkurs Kręcenia Hula Hop. | Dodała: Bożena S...

Aby na dobre pozbyć się zimy i w pełni cieszyć się wiosną- w dniu 28.03.2017r. w świetlicy szkolnej uczniowie zostali zaproszeni do zabawy z hula hop. Konkurs zaczęliśmy od podzielenia uczniów na dwie grupy, których zadaniem było wykonanie poszczególnych zadań w przygotowanych dla nich konkurencjach.
Tradycyjne kręcenie hula hop nie dla wszystkich okazało się łatwym zadaniem, lecz wśród uczestników udało się wyłonić trójkę finalistów. Amelia Tarkowska, Hania Olek i Adrian Wojnar dzielnie walczyli jednak tytuł Mistrza Kręcenia Hula Hop zdobyła Hania. Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY.

Zajęcia zostały przygotowane przez p. Bożenę Skrzyską-Obławską i p. Magdalenę Wojtowicz.
 

 Czwartek 30 marca 2017

 

 81 | EKO-DZIECIAKI 2016 | Dodała: Małgorzata

22 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku odbył się VIII Międzyszkolny Turniej EkologicznyEKO-DZIECIAKI”. Wzięło w nim udział 5 drużyn: dzieci z SP w Łukowem, SP w Porażu oraz SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4 w Sanoku.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy III b; Aleksandra Pelc, Natasza Krawczyk, Amelia Sikoń i Wiktoria Zegarska. Uczniowie zmagali się z zadaniami, w których musieli wykazać się znajomością ekologii. Zadania sprawdzały wiedzę i przeplatały się z zabawami sprawnościowymi, w których niezbędne były wiadomości ekologiczne. Drużyny rywalizowały ze sobą w zabawach „Eko- wędkarz”, „Bystre oko”, i „Spocony ekolog”. Układali ekologiczne puzzle, nawlekali korale z nakrętek PET, rozpoznawali odpady po ich niedużych fragmentach. Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą na temat segregacji odpadów i recyklingu. Po podliczeniu punktów uczennice naszej szkoły zajęły w klasyfikacji ogólnej drugie miejsce.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy i wzięli udział w sesji fotograficznej.
Do konkursu uczniów przygotowała wychowawca klasy: p. Małgorzata Sieradzka.

 Piątek 25 listopada 2016

 

 80 | MEDITEST 2016 | Dodał: Ola

Już po raz szósty Ogólnopolskie Centrum Edukacji zorganizowało dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony – MEDITEST. Konkurs odbył się 17 listopada 2016r. Uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w konkursie, sprawdzili swoją wiedzę (w formie testu) z zakresu następujących zagadnień:
 - zasady zdrowego odżywiania się,
 - pierwsza pomoc,
 - budowa ciała człowieka,
 - zagrożenia zdrowia i życia,
 - zdrowy tryb życia,
 - najczęstsze schorzenia.
Z naszej szkoły w konkursie uczestniczyło 22 uczniów:
10 uczniów z klas 3 – 4 oraz, 12 uczniów z klas 5 – 6.
Uczestnicy konkursu:
Klasy 3 – 4:
3a – Kubica Zuzanna, Pawlikowska Magdalena, Woźniczak Antonina
3f – Bednarczyk Milena, Fedak Milena, Kęska Sara, Kłodowska Kinga,
        Piecuch Paulina, Szuwart Justyna

4c – Kijek Michał
Klasy 5 – 6:
5a – Jakimiak Patryk, Nowicki Dominik
5b – Bazylak Paweł
5c– Klucznik Katarzyna, Koczera Paulina, Lassota Martyna, Piecuch Julia,
       Piecuch Oliwia, Wojtowicz Emilia

5e – Jelińska Lena
6a – Oleniacz Maja, Pietrzycka Oliwia
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 5 stycznia 2017r.
Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwała
p. Aleksandra CzechSzkolny koordynator promocji zdrowia.
 

 Piątek 25 listopada 2016

 

 79 | PIERWSZEA POMOC PRZEDMEDYCZNA | Dodała: Ola...

Szkolenia uczniów klas 5
w zakresie
PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ


W dniu 19 października 2016r., po raz kolejny nauczyciele i słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku szkolili naszych uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami szkoleń byli uczniowie klas 5, którzy krok po kroku poznali sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dowiedzieli się,
co robić, gdy zdarzy się wypadek, jak wezwać pomoc, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową dziecka
i osoby dorosłej. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej i pokazie czynności ratujących życie, uczestnicy szkolenia mogli w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę.
Na kilku przygotowanych stanowiskach, uczniowie z dużą precyzją i zaangażowaniem wykonywali poszczególne czynności. Jak zawsze wykazali duże zainteresowanie omawianą tematyką. Piątoklasiści poznali też sposoby postepowania w przypadku omdleń i krwawienia
z nosa.
Na zakończenie szkoleń, organizator - p. Aleksandra Czech - Szkolny koordynator promocji zdrowia, w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów podziękowała prowadzącym: Pani Ewelinie Dyrkacz – Kulikowskiej, pani Ludmile Guzik oraz słuchaczom
I roku MSP w Sanoku. (Technik radiologii) – Konradowi Bąk i Damianie Jajko.
 

 Środa 26 października 2016

 

 78| Dzień Kiszonej Kapusty... | Dodała: Ewelina..

W dniach 12 i 13 października 2016 r. w Szkolnej Izbie Regionalnej odbyły się otwarte zajęcia świetlicowe pod hasłem „Dzień kiszonej kapusty”.

 

W zajęciach uczestniczyły zarówno dzieci z grupy „0”, oraz wychowankowie świetlicy jak i uczniowie klasy 6c. Wszystko po to, aby jak najwięcej dzieci zapoznać z ludową tradycją kiszenia kapusty i pokazać jak ważne jest byśmy nie zapominali o dawnych zwyczajach i lokalnym dziedzictwie kulinarnym.

 

Uczestnicy zajęć powitani zostali wierszem „Kiszenie”. Wychowawczyni świetlicy p. Kazimiera Tarnawska – Rogoz bardzo ciekawie opowiedziała jak wyglądał obrzęd kiszenia kapusty w dawnych wiejskich domach. Jednocześnie panie Bożena Skrzypska – Obławska i Ewelina Pielech w strojach wiejskich gospodyń prezentowały zgromadzonym poszczególne etapy kiszenia: obieranie, szatkowanie na specjalnej szatkownicy skrzynkowej, dodawanie marchwi, jabłek i przypraw oraz ubijanie kapusty w beczce i glinianym garnku.

 

Do tej ostatniej czynności zaproszono ochotników, co wzbudziło dużo radości. Dzieci z zapałem ubijały kapustę przy dźwiękach „Kapuścianej piosenki”. Na koniec wszyscy dowiedzieli się jakie wartości odżywcze posiada kiszona kapusta.

 

Mamy nadzieję, że zajęcia choć trochę zachęciły dzieci do jedzenia owoców i warzyw, a obecność w Izbie Regionalnej pozwoliła poczuć atmosferę prawdziwego wiejskiego domu.
Spotkanie przygotowały: p. Kazimiera Tarnawska – Rogoz, p. Bożena Skrzypska – Obławska oraz p. Ewelina Pielech.


 

 Wtorek 25 października 2016

 

 77 | „Jesienne zawody sportowe”   | Dodała: Ola...

   W sobotę – 8 października 2016r., już po raz szósty, odbyła się w naszej szkole sportowa impreza środowiskowa, zorganizowana wspólnie przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Celem „Jesiennych zawodów sportowych” była integracja społeczności lokalnej oraz zachęcenie zarówno dzieci, jak i rodziców, do wspólnej zabawy oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
Uczestnikami sobotniej imprezy byli uczniowie klas 3, ich rodzice oraz wychowawcy. Organizatorzy przygotowali dla startujących szereg ciekawych konkurencji z wykorzystaniem różnych przyborów. Były konkurencje bieżne, rzutne, skoczne oraz wymagające zręczności i zwinności. Startującym dzieciom otuchy dodawali licznie przybyli rodzice, którzy przyłączyli się do sportowej rywalizacji po zakończeniu konkurencji uczniów.

  Sobotnią imprezę zakończono podsumowaniem rywalizacji i wręczeniem dyplomów dla klas oraz pamiątkowych upominków wszystkim startującym. Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Zając podziękował uczniom i ich rodzicom za tak liczną frekwencję i dobrą zabawę, a organizatorom za sprawny przebieg imprezy. Zachęcał też uczestników do zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez sport i systematyczne ćwiczenia w gronie rówieśników i rodziny.

Klasyfikacja końcowa:
Gr I (3a) – 13 pkt,
GrII (3b i 3c) – 24 pkt,
Gr III (3d) – 24 pkt,
GR IV (3e i 3f) – 16 pkt.

Wszystkie nagrody ufundował Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” przy Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W „Jesiennych zawodach sportowych” uczestniczyło 44 uczniów klas 3,
ponad 30 rodziców i 13 nauczycieli.

Organizatorzy: A.Czech, S.Wolwowicz, M.Bukład, R.Ćwikła, R.Długosz, B.Grega.
 

 Sobota 1 październik 2016

 

 76 | „Podaj dalej... drugie życie odpadów" | Dodała: Lidia...

W dniach 16 – 18 września 2016 roku odbyła się 23 edycja akcji Sprzątanie Świata, która przebiegała pod hasłem
 „Podaj dalej... drugie życie odpadów".

Główne przesłanie akcji to:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych
odpadów podczas codziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

Wychowawcy klas IV – VI na godzinach wychowawczych przeprowadzili pogadanki na temat segregowania odpadów. Ponadto zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Drugie życie odpadów”.
Wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace plastyczne zostali nagrodzeni ocenami z przyrody, a najciekawsze prace prezentowane były na wystawie
w holu szkoły.

szkolni koordynatorzy akcji – E.Michoń, L.Indyk

 Środa29 września 2016

 

 75 | „Pierwsze plony z naszego ogródka - warzywa i owoce” | Dodała: Krystyna...

Dnia 13 września 2016r. w naszej szkole na terenie ogródka odbyły się zajęcia otwarte pt. „Pierwsze plony z naszego ogródka - warzywa i owoce, prowadzone przez Mariolę Kuczer-Burnatowską. Ogródek ten został założony przez uczniów klasy 3a i 3d przy współpracy rodziców. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mogli obserwować cykl rozwojowy rośliny od zasadzenia i zasiania, poprzez wzrost aż do zbioru plonów. Zajmowali się również pielęgnacją tych roślin.
W zajęciach brali udział zaproszeni goście – pan dyrektor Krzysztof Zając, pani Beata Zygmunt oraz wychowawcy klas I-III wraz z uczniami.
Wszyscy mieli okazję obejrzeć wystawę polskich owoców, warzyw oraz ziół. Zajęcia zostały wzbogacone pogadanką prowadzoną przez panią Zygmunt oraz pokazem narzędzi ogrodniczych. Dzieci dowiedziały się również w jaki sposób przechowywać zebrane jesienią owoce i warzywa oraz jakie przetwory z nich wykonujemy jako zapasy na zimę. Prowadzący zwrócił uwagę uczniów na konieczność przestrzegania zasad higieny spożywania owoców i warzyw. Zajęcia te przyniosły dzieciom dużo radości i były żywą lekcją przyrody.
Całość spotkania przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: K. Stec-Lenart i M. Kuczer-Burnatowska.
 

 Niedziela 18 września 2016

 

 74 | „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  | Dodała: Lidia...

I sprawozdanie z udziału SP 4 w Sanoku w Ogólnopolskiej Kampanii„Zachowaj Trzeźwy Umysł” w roku szkolnym 2016/2017

W ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastyczno - literackiego pod hasłem „POD DOBRĄ OPIEKĄ”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka ?, co to znaczy „dobrze się kimś opiekować”?
Interesujące prace plastyczne wykonało 108 uczniów z klas czwartych i piątych.

We wrześniu 2016r. na stronie internetowej Organizatora zamieszczona została lista laureatów w/w konkursu. Spośród wielu tysięcy nadesłanych prac komisja wybrała najciekawsze.

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „POD DOBRĄ OPIEKĄ” zostali również uczniowie naszej szkoły:
- Krystian Lisowski z kl.5c
- Jan Ginalski z kl.6a
- Joanna Brejta z kl.6a
- Wiktoria Łach z kl.6c
- Magdalena Dziuba z kl.5c

Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

sprawozdanie sporządziła – Lidia Indyk
(szkolny koordynator kampanii ZTU).
 

 Sobota 10 września 2016

 

 73 | KLASA 2D NA PWSZ W SANOKU | Dodała: Monika...

W dniu 1.06.2016 r. uczniowie klasy 2d pod opieką wychowawczyni p. Monika Kuczer - Burnatowskiej odwiedzili uczelnię PWSZ w Sanoku.
Dzieci zwiedziły pracownie instytutu m. in. laboratorium mikrobiologii, salę medyczną gdzie zapoznały się z pracą pielęgniarek i ratownika medycznego, obejrzały fantomy, modele anatomiczne oraz uczestniczyły w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Za udział w pokazie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Dziękujemy serdecznie p. Rektor i pracownikom uczelni za miła atmosferę, serdeczne przyjęcie i życzenia, które skierowała do dzieci p. Rektor doc. dr Elżbieta Cipora z okazji ich święta. Życzymy sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym

 Piątek 3 czerwca 2016

 

 72 | OBLICZ SWOJE BMI | Dodała: Ola...

W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, szkolny koordynator promocji zdrowia – p. Aleksandra Czech przeprowadziła nietypowe lekcje wychowania fizycznego w klasach 4d, 5b, 5d, 6a i 6c. Celem lekcji było wzbogacenie wiedzy uczennic na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcenie ich do systematycznej aktywności fizycznej. Po dokonaniu pomiaru wzrostu i wagi ciała oraz interpretacji uzyskanych wyników, dziewczęta z pomocą nauczyciela obliczały wskaźnik masy ciała – BMI – wyznacznik prawidłowej wagi. Pielęgniarka szkolna – p. Despina Adamska oraz p. A. Czech przekazały również dziewczętom wiele cennych informacji na temat zbilansowanej diety
i zrównoważonego bilansu energetycznego.

 Poniedziałek 23 maja 2016

 

 71 | X Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu | Dodała: Ola...

W dniu 19 maja 2016r. po raz X odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o zdrowiu. W konkursie uczestniczyło 15 uczniów klas 6, którzy w pisemnym teście odpowiadali na pytania z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, higieny osobistej, aktywności fizycznej i pierwszej pomocy.
A oto zwycięzcy:
I miejsce – Dominik Brajta 6c
II miejsce – Zofia Filipowicz 6a
III miejsce – Katarzyna Nowicka 6c
Gratulujemy!
Uczestnicy konkursu:
Klasa 6a: Bąk Sławomir, Filipowicz Zofia, Kadubiec Gabriela, Krysa Szymon, Pacykowska Blanka.
Klasa 6b: Bolacki Bartosz, Gunia Natalia, Malinowska Nikola, Piotrowski Łukasz, Radwańska Magdalena.
Klasa 6c: Bąk Karolina, Borek Katarzyna, Brajta Dominik, Jelińska Maja,
Nowicka Katarzyna
.
W ramach promocji częstego spożywania owoców, warzyw i soków, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali jabłka oraz soczki owocowo-warzywne. Organizatorzy nagrodzili również uczestników opaskami odblaskowymi, przydatnymi w ruchu ulicznym dla zachowania bezpieczeństwa pieszych. Zwycięzcy otrzymają dodatkowo pamiątkowe dyplomy.
Szczegółowe wyniki konkursu – u organizatorów oraz na tablicach informacyjnych w segmencie D i w holu szkoły.

Organizatorzy konkursu: p. Aleksandra Czech,.  Lidia Indyk
 

 Poniedziałek 23 maja 2016

 

 70 | „Ratujemy i uczymy ratować” | Dodała: Ola...

W dniu 11 maja 2016r. odbył się uroczysty apel podsumowujący realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” w roku szkolnym 2015/2016.
Szkolny Koordynator Programu - p. Aleksandra Czech, po przywitaniu wszystkich uczestników apelu przypomniała, w jaki sposób program ten trafił do naszej szkoły, kto był jego pomysłodawcą oraz co jest podstawowym celem programu. Podsumowując cykl szkoleń trzecioklasistów wspomniała, jak ważna jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie już od najmłodszych lat umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Uczniowie, odpowiadając na liczne pytania, udowodnili, że w wysokim stopniu przyswoili sobie omawianą tematykę.
Wychowawcy poszczególnych klas trzecich, uroczyście wręczyli wszystkim uczniom certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy, zaś realizatorzy programu – p. Aleksandra Czech i p. Małgorzata Sieradzka podziękowały trzecioklasistom za ogromne zaangażowanie, pilność i uwagę podczas prowadzonych szkoleń.

 Poniedziałek 23 maja 2016

 

 69 | „Ratujemy i uczymy ratować” | Dodała: Ola...

Szkolenia praktyczne uczniów klas 3 w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
W dniach 4.05 – 5.05.2016r. szkolni instruktorzy nauki pierwszej pomocy – Aleksandra Czech i Małgorzata Sieradzka, poprowadziły cykl szkoleń praktycznych dla uczniów klas 3 w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu EdukacyjnegoRatujemy i uczymy ratować”.
Dzięki temu, każdy trzecioklasista mógł pod czujnym okiem nauczyciela praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Schemat czynności obejmował:
• Bezpieczeństwo
• Sprawdzenie przytomności
• Wzywanie pomocy
• Sprawdzenie oddechu
• Pozycję boczną ustaloną
• Oddechy ratownicze
• Uciskanie klatki piersiowej
• Resuscytację krążeniowo-oddechową.
Szkolenia w grupach ćwiczebnych pozwoliły nauczycielom na lepsze dopilnowanie dzieci, sprawdzenie poprawności i precyzji wykonywanych czynności oraz egzekwowanie i korektę ewentualnych błędów. Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla maluchów, małe fantomy, film animowany oraz telefony – zabawki, prowadzące szkolenia, zrobiły to w sposób ciekawy, atrakcyjny i przystępny dla dzieci.
Dzieci wykazały podczas szkoleń duże zaangażowanie oraz chęć kontynuacji tego typu działań. Ogółem przeszkolono : 80 uczniów klas 3.

 Poniedziałek 23 maja 2016

 

 68 | Szkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym| Dodali: Janusz i Maciej...

  W środę 5 maja odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym.
Do konkursu przystąpiło 24 uczniów klas 5.
Po wstępnych eliminacjach polegających na rozwiązywaniu "krzyżówek" do finałowych rozgrywek zakwalifikowały się  trzyosobowe reprezentacje klas w następującym składzie:
Klasa 5a: Joanna Brejta, Jan Ginalski, Wiktor Sieradzki  klasa 5b: Adela Piegdoń, Laura Wawrzkiewicz, Wiktoria Winnicka,
klasa 5c: Ola Rodzoń, Kamil FedioMichał Słapiński,

klasa 5d: Karol Bodnar, Seweryn Przybylski, Mateusz Piotrowski.
W głównej części konkursu zespoły rozwiązywały test na komputerze (max 60 pkt.) oraz wykonywały zadanie praktyczne polegające na założeniu łańcucha w rowerze na czas (max 20pkt.).

Na uwagę zasługuje rewelacyjny wynik klasy 5c w zakładaniu łańcucha 11,5 sek.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
 1 miejsce - reprezentacja klasy 5c - 68 pkt.
 2 miejsce - reprezentacja klasy 5a - 57 pkt.
 3 miejsce - reprezentacja klasy 5d - 49 pkt.
 4 miejsce - reprezentacja klasy 5b - 40 pkt.
Klasie 5c gratulujemy zwycięstwa, a wszystkim zaangażowania i wspaniałej rywalizacji.
Organizatorami konkursu byli: p. Janusz Piotrowski i p. Maciej Granatowski.

 Czwartek 6 maja 2016

 

 67 | ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI w SP4 w Sanoku (2016 r.) | Dodała: Lidia...

  Tegoroczne obchody Dnia Ziemi przebiegały pod hasłem „Palący temat – niska emisja!”.
W naszej szkole w ramach obchodów Dnia Ziemi odbyły się:
- Spotkania z Podróżnikiem (wtorek - 19.04.2016r.), w którym wzięli udział uczniowie klas od I do VI oraz dwie klasy „0”. Tematem prezentacji był region Morza Śródziemnego.
- Przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-TEST.
W konkursie wiedzy ekologicznej uczestniczyło 20 uczniów z klas piątych i szóstych.
- Zorganizowano pogadanki na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI na temat :
„Palący temat - niska emisja!” (z wykorzystaniem dostarczonego wychowawcom
referatu, przygotowanego przez nauczycieli przyrody)
- Odbyły się prezentacje multimedialne dla klas VI na temat :
„Wirtualny edukacyjny spacer po najcenniejszych terenach zielonych w Sanoku”
(materiały przekazane zostały szkole w ramach projektu EKO-SANOK)
- W holu szkoły przygotowano wystawę prac plastycznych uczniów naszej szkoły na temat „Dbam o środowisko-chronię przyrodę Sanoka”
- Zorganizowano konkurs na plakat, wiersz lub rymowankę pod hasłem „Palący temat
niska emisja”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI oraz dzieci uczęszczające
do świetlicy szkolnej.
Szkolnym koordynatorem akcji jest p. Lidia Indyk

 Środa 4 maja 2016

 

 66 | „Zachowaj Trzeźwy Umysł” | Dodała: Lidia...

W ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastyczno - literackiego pod hasłem
POD DOBRĄ OPIEKĄ”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalistów. Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej
obrazującej, czym może być dobra opieka ?, co to znaczy „dobrze się kimś opiekować”?
Interesujące prace plastyczne wykonało 108 uczniów z klas czwartych i piątych.
Najciekawsze prace prezentujemy w galerii zdjęć.

2. Otrzymane od Organizatora materiały edukacyjne ( plakaty, ulotki) posłużyły do
przygotowania gazetki ściennej.

3. Karty pracy zostały przekazane wychowawcom klas edukacji wczesnoszkolnej oraz
wychowawcom klas IV – VI, którzy omówili prezentowane treści ze swoimi
wychowankami.

4. W kwietniu odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami, podczas których nauczyciele rozdali rodzicom ulotki edukacyjne oraz poruszyli problematykę właściwego wychowania
dzieci, w tym:
• jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci,
• jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje,
• jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli – wadliwych postaw rodzicielskich,
• gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.
Dziękujemy Organizatorowi Kampanii za materiały edukacyjne, które wzbudziły zainteresowanie wśród rodziców oraz wywołały ożywione dyskusje wśród uczniów.
Szkolnym koordynatorem akcji jest p. Lidia Indyk

 Poniedziałek 25 kwietnia 2016

 

 65 | Międzyszkolna Olimpiada Ekologiczna | Dodała: Lidia...

Uczniowie sanockich szkół podstawowych wzięli udział w międzyszkolnej Olimpiadzie Ekologicznej zorganizowanej w ramach projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.
Celem Olimpiady było:
- pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
- motywowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego,
- propagowanie walorów Obszarów Natura 2000,
- rozbudzenie i pogłębienie szacunku dla środowiska przyrodniczego.

Uczniowie zostali zapoznani z tematyką olimpiady. Wiedzę zdobywali na zajęciach kółka przyrodniczego oraz przygotowywali się samodzielnie.

Szkołę Podstawową nr4 w Sanoku reprezentowali:
- Dominik Brajta
- Kamila Janiszewska
- Kamil Fedio
- Paweł Izdebski

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Ekologicznej – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez p. Burmistrza odbyło się w dniu 07.04.2016r.w Sali Herbowej Urzędu Miasta.
Uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy wyróżnienia i nagrody książkowe.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Środa  12 kwietnia 2016

 

 64 | Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych | Dodała: Ola

Dzisiaj rozpoczynamy  długo oczekiwane  i zasłużone
FERIE ZIMOWE!!!

Wszystkim życzymy miłego wypoczynku, dużo ruchu na świeżym powietrzu, dobrej zabawy i do zobaczenia 29 lutego.

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną...(czytaj całość)


Szanowni Rodzice

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 ferie zimowe dla uczniów naszego województwa będą trwać od 15 do 26 lutego 2016r. Rozważne działania w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo, przyczynią się do udanego zimowego wypoczynku Państwa dzieci. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą lekkomyślne korzystanie z uroków zimy. Sprawdźmy, czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania iunikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu...(czytaj całość)
 

 Piątek 1 luty 2016

 

 63 | VII Międzyszkolny Turniej Ekologiczny | Dodała: Agnieszka Sz.


W dniu 2. XII. reprezentacja klas trzecich w składzie: Andżelika Adamiak, Anastazja Kędra, Zofia Litwin, Maja Mąka uczestniczyła w VII Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym ,,Eko -Dzieciaki" organizowanym w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku i zajęła II miejsce. Uczennice wykazały się dużą wiedzą na temat ekologii, segregacji odpadów i recyklingu.

 

 Czwartek 10 grudnia 2015

 

 62 | MEDITEST 2015 | Dodała: Ola

Już po raz piąty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony – MEDITEST. Konkurs odbył się 18 listopada 2015r. Ogólnopolskie Centrum Edukacji sprawdzało wiedzę uczniów (w formie testu) z zakresu następujących zagadnień:
 - zasady zdrowego odżywiania się,
 - pierwsza pomoc,
 - budowa ciała człowieka,
 - zagrożenia zdrowia i życia,
 - zdrowy tryb życia,
 - najczęstsze schorzenia.
Z naszej szkoły w konkursie uczestniczyło 27 uczniów: 13 uczniów z klas 3 – 4 oraz 14 uczniów z klas 5 – 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 7stycznia 2016r.

Uczestnicy konkursu:
Klasy 3 – 4:
 3a – Litwin Zofia, Kałużna Justyna, Kiczorowska Joanna, Mika Aleksandra
 3b – Bałos Julia, Janiszewska Gabriela, Kędra Anastazja, Samiec Magdalena,
        Warchałowska Natalia, Zabłotna Wiktoria
 3c – Kijek Michał
 4a – Rudzińska Emilia
 4d – Bober Anastazja


Klasy 5 – 6:
 5b – Kucharska Klaudia, Wawrzkiewicz Laura
 5d – Adamek Milena
 6a – Filipowicz Zofia, Frąc Michalina, Gibała Jowita, Kadubiec Gabriela,
        Konopka Kinga, Kopczak Jagoda, Pacykowska Blanka, Radwańska
        Julia, Skarbek Natalia
 6c – Brajta Dominik, Jelińska Maja

Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwała p. Aleksandra Czech
Szkolny koordynator promocji zdrowia.

 Środa 25 listopada 2015

 

 61 | PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA | Dodała: Ola

Szkolenia uczniów klas 5 w zakresiePIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
W dniu 13 listopada 2015r., po raz kolejny nauczyciele i słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku szkolili naszych uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami szkoleń byli uczniowie klas 5. Krok po kroku poznali oni sposoby zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Dowiedzieli się, co robić w przypadku omdleń, krwawienia z nosa, padaczki oraz jak pomóc komuś, gdy zdarzy się wypadek, wykonując resuscytację krążeniowo – oddechową lub korzystając z defibrylatora. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej i pokazie czynności ratujących życie, uczestnicy szkolenia mogli w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę na kilku przygotowanych stanowiskach. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie omawiana tematyką i z zaangażowaniem oraz precyzją wykonywali poszczególne czynności.
Harmonogram szkoleń:
 - I grupa – klasy 5b, 5d – 8:00 – 9:40
 - II grupa – klasy 5a, 5c – 9:50 – 11:30
Na zakończenie szkoleń, organizator p. Aleksandra Czech - Szkolny koordynator promocji zdrowia, w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów podziękowała prowadzącym: Pani Ewelinie Dyrkacz – Kulikowskiej oraz słuchaczom II roku MSP w Sanoku.

 Środa 18 listopada 2015

 

 60 | Europejski Kodeks Walki z Rakiem | Dodała: Ola

W ramach programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, w dniu 12 listopada 2015 r. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym z zakresu prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych. Szkolenie rozpoczęła pani Aleksandra Czech – szkolny koordynator programu, która przedstawiła czwartoklasistom zalecenia EKWzR oraz przybliżyła im to niezwykle ważne zagadnienie. Uczniowie obejrzeli autorską prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Olgę Gruber w ramach szkolnego projektu:
Tematyka prezentacji:
 - Otyłość i nadwaga – co to takiego?
 - Jaka powinna być średnia waga w zależności od wieku i wzrostu?
 - ak sprawdzić, czy moja waga jest prawidłowa?
 - Oblicz swoje BMI.
 - Jak walczyć z otyłością, nadwagą i ich konsekwencjami?
 - Oto kilka propozycji jak aktywnie spędzić czas.
 - Kaloryczność a ćwiczenia.
 - Racjonalne odżywianie.
 - Kilka prawd na temat słońca.
 - Negatywne działanie promieni słonecznych.
 - Jak uchronić się przed czerniakiem skóry?
 - Substancjom „E” mówimy – NIE!!!
   (lista najbardziej szkodliwych dodatków spożywczych).
 -  Nie tylko „E” jest złe.

 Środa 18 listopada 2015

 

 59 | "EKO-SANOK" | Dodała: Lidia

Uczniowie SP4 w Sanoku wzięli udział w konkursie ekologicznym „EKO-SANOK”, zorganizowanym w ramach projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” przez Gminę Miasta Sanoka przy współpracy z Zarządem Okręgowym LOP w Sanoku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie przez ucznia pisemnej pracy ilustrowanej zdjęciami, wykresami, tabelami na temat „Walory przyrodnicze Sanoka”.

 

Do etapu szkolnego przystąpiło 19 uczniów z klas V i VI. Szkolna Komisja Konkursowa kierując się kryteriami (zgodność tematyki z celami konkursu, zawartość merytoryczna pracy, w tym stopień wrażliwości, umiejętność dostrzegania walorów przyrodniczych Sanoka, walory estetyczne pracy i wartość edukacyjna), do etapu międzyszkolnego zakwalifikowała 3 najciekawsze prace.
 

W dniu 16 listopada w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Wśród wyróżnionych znalazły się prace naszych uczniów:
- Aleksandra Krawiec kl.5a
- Jan Ginalski kl.5a
- Piotr Kłodowski kl.6c
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
szkolny koordynator projektu – Lidia Indyk

 

 Wtorek 17 listopada 2015

 

 58 | Odpadowe Ekoinnowacje | Dodał: Piotr

W dniu 30 października na Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyła się uroczysta gala  podczas, której Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro wręczył nagrody laureatom konkursu "Odpadowe Ekoinnowacje" organizowanego w ramach kampanii edukacyjnej Selektywna Zbiórka Odpadów na terenie gminy miasta Sanoka.

 

 

I miejsce praca pt. "Eko-kosz" wykonane przez: Michał Kijek, Mikołaj Kleban, Adam Rogoz,

III miejsce praca pt. "Lampka nocna" wykonana przez: Aleksandra Lachowska, Julita Kita i Martyna Chrząszcz.

 

Dzieci wykonały prace pod opieką pani Kazimiery Tarnawskiej - Rogoz, Agnieszki Szczepek, Piotra Bluja
 

 Poniedziałek 16 września 2015

 

 57 | „Jedz owoce i jarzyny, bo to same witaminy” | Dodała: Ola

W dniu 5 listopada 2015r. uczniowie klas 1 i oddziałów zerowych wraz z rodzicami uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu, które zorganizowały panie: Aleksandra Czech i Olga Gruber.
A było to wspólne wierszowanie przy zdrowych przekąskach pod hasłem:
Jedz owoce i jarzyny, bo to same witaminy
Spotkanie rozpoczęła p. Aleksandra Czech – szkolny koordynator promocji zdrowia, witając wszystkich uczestników i zaproszonych gości – dyrekcję szkoły i grupę sanockich aktorów amatorów oraz wprowadzając zebranych w tematykę zagadnienia. Dzieci z dużym zaangażowaniem odpowiadały na szereg pytań, dotyczących zdrowego odżywiania. Ze smakiem degustowały też przygotowane zestawy owocowo – warzywne, którymi częstowały dziewczęta
z klasy 6a. Wspólne wierszowanie rozpoczęła pani Olga Gruber – reżyser przedsięwzięcia – przedstawiając grupę aktorską. Wszyscy zebrani z zaciekawieniem słuchali wybranych wierszy o owocach, warzywach, zdrowym odżywianiu i aktywnym stylu życia. Dzieci bezbłędnie odpowiadały na pytania konkursowe, próbując smaku
przygotowanych owoców i warzyw z zamkniętymi oczami. Wyszukiwały też niespodzianki owocowo – warzywne w „worku tajemnic” oraz śpiewały piosenki wspólnie z aktorami. Na zakończenie wspólnego wierszowania p. Olga Gruber zaprosiła ochotników do zaprezentowania wszystkim znanych im wierszyków. Występujące dzieci otrzymały w nagrodę owoce i soczki.
Do częstego spożywania owoców, warzyw i soków zachęcił również wszystkich dyrektor szkoły – Pan Krzysztof Zając, przedstawiając ich ogromne walory zdrowotne. Serdecznie podziękował organizatorom za promocję nie tylko zdrowego odżywiania , ale i czytelnictwa, co pozwoli kształtować zdrową i mądrą młodzież. Szczególne podziękowanie skierował w stronę naszych gości – grupy aktorów: Pani Katarzyny Góralskiej, Pani Marii Kondrad, Pana Andrzeja Kutiaka, Pana Wacława Bojarskiego
i Pani Olgi Gruber (reżyser) - którzy wspaniale wcielali się w przeróżnych bohaterów. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały gruszki i banany, przekazane przez świetlicę szkolną.
Wspólne wierszowanie zorganizowano w ramach programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
Organizatorzy serdecznie dziękują uczennicom klasy 6a - Jagodzie Kopczak, Zofii Filipowicz, Blance Pacykowskiej i Gabrieli Kadubiec za zaangażowanie i wkład
w przygotowanie i organizację imprezy.
 

 Czwartek 12 listopada 2015

 

 56 | SZYKUJEMY ZDROWE I SMACZNE SAŁATKI. | Dodała: Agata

6 listopada 2015r. dzieci z klasy 1b poznawały tajniki zdrowej kuchni.  w ramach programu: "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" zrealizowano blok SZYKUJEMY ZDROWE I SMACZNE SAŁATKI.
Dzieci przygotowały klasową sałatkę owocową. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były rozmową nt. zasad zdrowego odżywiania, a także zachowaniem higieny, bezpieczeństwa i kultury podczas przygotowywania i spożywania posiłków. Dzieci trenowały posługiwanie się narzędziami i przyborami kuchennymi. Większość uczniów chętnie częstowała się wykonaną przez siebie sałatką, kilkoro próbowało takiej potrawy po raz pierwszy. Jednak wszystkie z zapałem pracowały przy wykonaniu zdrowej sałatki owocowej.

 Poniedziałek 9 listopada 2015

 

 55 | „Jedz owoce i warzywa to na zdrowie dobrze wpływa”. | Dodała: Ewelina

Dnia 1 października 2015r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, w którym brali udział uczniowie uczęszczający do szkolnej świetlicy (z klas I – III). Wpłynęła bardzo duża ilość prac. Wykonane zostały dowolną techniką na kartonie formatu A4. Jury miało bardzo trudne zadanie ponieważ wszystkie prace były wykonano starannie i zgodnie z tematem. Podczas oceniania wzięto pod uwagę odczucia związane ze spożywaniem owoców i warzyw oraz oryginalne pomysły dzieci.
 
I miejsce - Lena Wisłocka kl. I b
II miejsce - Weronika Darosz kl. II d
III miejsce- Maja Magdziarczyk kl. III a

Wyróżnienia:
Wiktoria Kołcz kl. If, Natalia Myćka kl. II d, Lena Inglot kl. II d, Amelia Michalak kl. I b, Karolina Sadlik kl. I b, Marzena Olejarczyk kl. If.

Konkurs przygotowały wychowawczynie świetlicy: p. Agnieszka Szczepek i Ewelina Malinowska.
 

 Czwartek 22 października 2015

 

 54 | Jesienne zawody sportowe. | Dodała: Ola

Wsłoneczne sobotnie przedpołudnie – 3 października 2015r., już po raz piaty, odbyły się w naszej szkole „Jesienne zawody sportowe”. Tą cykliczną imprezę zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego przy współpracy z Osiedlowym Domem Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uczestnikami „Jesiennych zawodów sportowych” byli uczniowie klas 1, ich rodzice oraz wychowawcy . Organizatorzy przygotowali dla nich szereg ciekawych konkurencji z wykorzystaniem różnych przyborów. W sportowych zmaganiach rywalizowały 10-cio osobowe reprezentacje klas: 5 dziewcząt i 5 chłopców.

Licznie przybyli rodzice dopingowali swoich milusińskich, dodając im otuchy i nagradzając brawami. Jednak i oni mogli pobawić się przy aplauzie dzieci, uczestnicząc
w dwóch konkurencjach specjalnie przygotowanych przez organizatorów. Rodzice ochoczo i aktywnie uczestniczyli we wspólnej zabawie.

Sobotnią imprezę zakończono podsumowaniem sportowej rywalizacji  i wręczeniem dyplomów dla klas oraz pamiątkowych upominków wszystkim startującym. Nagrody ufundował Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”. Nauczyciele wychowania fizycznego podziękowali uczniom, rodzicom i wychowawcom klas za tak liczną frekwencję i dobrą zabawę,a przedstawiciele „Puchatka” – organizatorom sportowej rywalizacji za sprawny przebieg imprezy oraz wkład wniesiony w jej przygotowanie.

W sobotniej imprezie uczestniczyło 58 uczniów , blisko 80rodziców i 11nauczycieli.
Mamy nadzieję, że „Jesienne zawody sportowe” zachęcą rodziców i dzieci do wspólnej zabawy oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

Organizatorzy imprezy:
p. Aleksandra Czech, p. Robert Ćwikła, p. Ryszard Długosz,
p. Bartłomiej Grega, p. Piotr Bluj.
 

 Wtorek 16 października 2015

 

 53 | Profilaktyka wad postawy. | Dodała: Aleksandra

W dniu 16 września 2015r., w ramach pedagogizacji rodziców, odbyły się prelekcje na temat profilaktyki i korekcji wad postawy (klasy 1 – godz.16:30, klasy 2 – 17:00, klasy 3 -17:30).
Szkolny koordynator promocji zdrowia – p. A. Czech przedstawiła rodzicom przygotowaną prezentację multimedialną z podstawowym pakietem informacji, plansz i rysunków na temat postawy ciała, jej zmienności i okresów krytycznych. Rodzice poznali szereg szkodliwych pozycji, jakie dzieci przyjmują w codziennym życiu, zarówno w szkole, jak i w domu. Pozycje te powodują wiele zaburzeń rozwojowych i niekorzystnie wpływają na postawę ciała. Konieczna jest więc mądrze przemyślana organizacja warunków życia dziecka, wszelkie działania profilaktyczne, stosowanie się do określonych zaleceń oraz stała kontrola i egzekwowanie pozycji przyjaznych kręgosłupowi. Niezbędne są też systematyczne ćwiczenia korekcyjne pod czujnym okiem nauczyciela i rodziców.
 

Oprócz prelekcji zorganizowano w tym dniu również akcję informacyjno – edukacyjną. Dziewczęta z klasy 6a rozdały rodzicom blisko 400 ulotek, zawierających informacje na temat postawy ciała, okresów w rozwoju wad postawy, przyczyn i skutków bocznego skrzywienia kręgosłupa, oceny postawy ciała i pozycji przyjaznych kręgosłupowi. Wykonano też 3 tablice informacyjne.
 

W dniu następnym, podczas spotkań z rodzicami, wychowawcy klas 4 – 6 również przekazali rodzicom podstawowe informacje dotyczące profilaktyki wad postawy przygotowane przez Szkolnego koordynatora promocji zdrowia.

Aleksandra Czech

 Poniedziałek 28 września 2015

 

 52 | Selektywna zbiórka odpadów | Dodał: Maciej

 
Włączając się do Kampanii Edukacyjnej "Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Miasta Sanoka"  na prośbę Urzędu Miasta w Sanoku zamieszczamy grę komputerową. Bohaterem gry jest znany najmłodszym dzieciom miś Bu, który wraz z Zosią i Michałem uczy jak segregować odpady.  

 

 

 Piątek 11 września 2015

 

 47 |  „Ratujemy i uczymy ratować”.
          Szkolenia uczniów klas 3 w zakresie udzielania pierwszej pomocy
| Dodała: Aleksandra

W dniach 8.05 – 27.05.2015r. szkolni instruktorzy nauki pierwszej pomocy – Aleksandra Czech i Małgorzata Sieradzka, poprowadziły cykl szkoleń praktycznych dla uczniów klas 3 w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować.

Dzięki temu, każdy trzecioklasista mógł pod czujnym okiem nauczyciela praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Schemat czynności obejmował:

  • Bezpieczeństwo
  • Sprawdzenie przytomności
  • Wzywanie pomocy
  • Sprawdzenie oddechu
  • Pozycję boczną ustaloną
  • Oddechy ratownicze
  • Uciskanie klatki piersiowej
  • Resuscytację krążeniowo-oddechową.
 

Szkolenia w grupach ćwiczebnych pozwoliły nauczycielom na lepsze dopilnowanie dzieci, sprawdzenie poprawności i precyzji wykonywanych czynności oraz egzekwowanie i korektę ewentualnych błędów.
Dzieci wykazały podczas szkoleń duże zaangażowanie oraz chęć kontynuacji tego typu działań. Ogółem przeszkolono : 129 uczniów klas 3.

Autor: Aleksandra Czech

 Piątek 12 czerwca 2015

 

 43 | Konkurs wiedzy o Polsce | Dodały: Beata i Bożena

W dniu 22 maja 2015 r. klasa Ie i If zorganizowały wspólnie "Konkurs wiedzy o Polsce", który był świetną formą zabawy i utrwalenia zdobytej w ostatnich tygodniach wiedzy, dotyczącej naszego kraju. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie obydwu klas. Wcześniej dzieci wraz z wychowawczyniami odpowiednio do tematyki udekorowały salę.

 

Wychowawczynie przygotowały dla dzieci zadania konkursowe m.in. zestawy pytań, krzyżówki, przedmioty kojarzące się z różnymi miejscami w naszym kraju, nagrody w postaci mini chorągiewek i lizaków. Konkursowi towarzyszyło odśpiewanie hymnu, oraz śpiewanie piosenki o Sanoku, a także zabawy taneczno- ruchowe dla wszystkich. Dzieci wykazały się ogromną jak na klasy najmłodsze w naszej szkole wiedzą, nie tylko o Polsce, ale również o Unii Europejskiej. Ostatecznie lepszą wiedzą wykazała się klasa Ie, ale radość i doping towarzyszył wszystkim do samego końca zabawy.
 

 Czwartek 28 maja 2015

42| Konkurs ekologiczny | Dodała: Bożena i Ela

W  dniu  16  kwietnia   uczniowie   klas   5 i 6  uczestniczyli   w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKOTEST”. Uczniowie rozwiązywali test (składający się z 30 pytań) opracowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.

Oto uczestnicy konkursu:

klasa 5a: Maja Chudzik, Zuzanna Diamandakis, Julia Pierz, Milena Kędra, Tomasz Majdosz, Ewelina Bukowska, Paulina Jaksęder, Jan Dziuba,

klasa 5b:Grażyna Bareła, Jan Rogalski, Arkadiusz Skarbowski, Marcin Milczanowski, Michał Borowski, Maksymilian Kałużny, Damian Poznański,

klasa 5d: Anna Mączałowska, Nikola Bobik, Zuzanna Frąc, Anita Carbone, Jakub Pałys, Michał Pawłowski, Patryk Chmielowiec,

klasa 6b: Julia Szychowska, Aleksandra Rysz, Patrycja Wiejowska, Adrian Dąbrowiak, Jakub Starościak,

klasa 6c: Karolina Cielemęcka, Aleksandra Puchalik, Paulina Sowa, Aleksandra Sobota, Diana Pelc, Mateusz Biega, Szymon Sobolak.

Wyniki konkursu dotrą do szkół najpóźniej 26 maja. Trzymamy kciuki za naszych uczniów!
Konkurs zorganizowały panie: Lidia Indyk i Aleksandra Czech.

Niedziela 27 kwietnia 2014

 

41|„Żyj zdrowo”| Dodała: Bożena i Ela

W dniu 11 kwietnia w auli naszej szkoły odbyło się przedstawienie „Żyj zdrowo” promujące zdrowy styl życia. Przygotowane zostało przez uczęszczających do świetlicy szkolnej uczniów klas 2d, 2e oraz 3d, pod kierunkiem p. Sylwii Wolwowicz i p. Bożeny Skrzypskiej- Obławskiej. Przedstawienie obejrzeli
p. dyrektor K. Zając, szkolny koordynator promocji zdrowia
p. Aleksandra Czech, kierownik świetlicy p. Ewa Magda, wszyscy wychowawcy świetlicy, uczniowie oraz ich rodzice. Mali aktorzy opowiedzieli historyjkę, w której pokazali, co należy robić, a czego nie, by zdrowo żyć. Opowieść przeplatana była znanymi piosenkami o zdrowiu. Na zakończenie wszyscy uczniowie zostali poczęstowani słodkimi jabłkami.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie uczestniczący w przedstawieniu zapamiętają wszystkie reguły zdrowego stylu życia i będą je stosować na co dzień.

Wtorek 15 kwietnia 2014

 

40|Akcja informacyjno-edukacyjna dla rodziców| Dodała: Bożena i Ela

9 kwietnia podczas wywiadówek, szkolny koordynator promocji zdrowia p. A. Czech wspólnie z uczennicami klas 5a i 5b zorganizowała akcję informacyjno-edukacyjną dla Rodziców uczniów klas 4 – 6. Tematem przewodnim akcji było promowanie racjonalnego, zdrowego odżywiania zbilansowanej diety, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz działań szkolnych podejmowanych w zakresie realizacji zdrowotnych i profilaktycznych programów edukacyjnych: „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków” oraz „Trzymaj formę”. W ramach akcji przygotowano dla Rodziców: tablice informacyjne, wystawę prac plastycznych oraz stanowisko z szeroką gamą pomocy dydaktycznych, broszur, podręczników i ulotek, wykorzystywanych w szkole przy realizacji różnorodnych działań promujących zdrowie. Wszyscy Rodzice, którzy w tym dniu odwiedzili naszą szkołę, otrzymali przygotowane ulotki informacyjne.
Dziękujemy uczennicom klas 5a i 5b za pomoc i zaangażowanie! (5a – Milena Kędra, Maja Chudzik, Ewelina Bukowska, Wiktoria Duduś, Weronika Nowakowska [zdjęcia] i 5b – Angelika Milczanowska).

 Wtorek 15 kwietnia 2014

 

39|Lekcja o zdrowiu| Dodała: Bożena i Ela

W  ramach  obchodów  Światowego  Dnia  Zdrowia,  w dniu
7 kwietnia uczniowie oddziałów przedszkolnych (0a, 0b, 0c) uczestniczyli w niecodziennej lekcji o zdrowiu. Lekcję rozpoczęła p. Aleksandra Czech – szkolny koordynator promocji zdrowia – wprowadzając wszystkich w temat. Dzieci z dużym zaangażowaniem odpowiadały na szereg pytań, dotyczących codziennej dbałości o zdrowie. Ze smakiem degustowały przygotowane owoce. Uczennice klasy 6a (Marta Buszewska, Zofia Poznańska i Miriam Żyłka), pod kierunkiem p. Olgi Gruber – nauczycielki j. angielskiego – poprowadziły dla maluchów ciekawy quiz na temat produktów mlecznych i ich nazw angielskich. Dzieci bezbłędnie odpowiadały na pytania konkursowe, wyszukując jednocześnie właściwe opakowania z przygotowanej wystawy produktów mlecznych.
Kolejnym punktem lekcji był referat na temat wartości odżywczych mleka i jego przetworów, przygotowany przez ucznia klasy 6a – Wiktora Borowskiego. Do częstego spożywania produktów mlecznych, a zwłaszcza serów, zachęciła wszystkich p. Beata Skorus (wychowawca oddziału 0b), przedstawiając ogromne walory zdrowotne tych produktów. Dzieci mogły z bliska obejrzeć przygotowaną przez nauczycieli wystawę artykułów mlecznych, tablice informacyjne oraz piękny, duży plakat z krówką wykonany przez uczniów oddziału 0a i 0b pod kierunkiem p. Bożeny Bury-Czerneckiej i p. Beaty Skorus. Każdy uczeń otrzymał kartonik mleka.
Na zakończenie spotkania p. Sylwia Wolwowicz – szkolny koordynator programu „Mam kota na punkcie mleka”, inaugurując realizację programu, zaprosiła uczniów klas starszych do udziału w kampanii promocyjno – informacyjnej, zapewniając moc atrakcji i niespodzianek. Działania programowe wzbogacą wiedzę uczniów na temat walorów mleka i jego przetworów oraz pozwolą zachęcić ich do codziennej dbałości o zdrowie i zbilansowaną dietę.

 Wtorek 8 kwietnia 2014

 

38|"Humenne i Sanok - miasta w ruchu"| Dodała: Bożena i Ela

4 kwietnia w naszej szkole odbyło się  spotkanie w ramach projektu „Humenne i Sanok, miasta w ruchu”. Gościliśmy uczniów i opiekunów zaprzyjaźnionej słowackiej szkoły. Promując aktywny wypoczynek, ideę przyjaźni i wzajemnej tolerancji w duchu czystej gry „fair play”, zgodnie z założeniami projektu, nauczyciele wychowania fizycznego p. R.Długosz i p.  R.Ćwikła zorganizowali dla uczniów rozgrywki sportowe. Dziewczęta rozegrały mecz koszykówki, który zakończył się zwycięstwem reprezentacji naszego miasta (SP4 i G4) 54:40, natomiast chłopcy w meczu piłki nożnej ulegli drużynie z Humennego 4:6.
Oto składy naszych drużyn:
Dziewczęta: Julia Ostrowicka (5a), Aleksandra Chmiel (6b), Karolina Lesiak (6b), Oliwia Sobczyk (6b), Aleksandra Rysz (6b), Jagoda Jalińska (6b).
Chłopcy: Szymon Dobosz (5c), Jakub Kaczmarski (5c), Kamil Bodnar (5c), Radosław Chrząszcz (5c), Piotr Żmuda (5c), Paweł Stańczak (6b), Jakub Kostka (6b), Dominik Jakiel (6b), Jakub Demkowicz (6b), Michał Orawiec (6b), Tomasz Matuszewski (6d).

 Wtorek 8 kwietnia 2014

 

 37 | Uwaga KONKURS   | Dodała: Bożena i Ela

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs
na najbardziej ekologiczną klasę.

Co trzeba zrobić :
- Każda klasa zbiera makulaturę.
- Do 28 dnia każdego miesiąca SU odbiera ją od poszczególnych klas.
- Klasa, która zbierze największą ilość makulatury zostanie nagrodzona.

Gwarantujemy wspaniałe i atrakcyjne nagrody!
 

  Wtorek  10 grudnia 2013

 

 36 | II miejsce w V Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym „EKO - Dzieciaki”...
        Dodała: Bożena i Ela

21 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sanoku odbył się V Międzyszkolny Turniej Ekologiczny „EKO - Dzieciaki”. Wzięło w nim udział sześć czteroosobowych drużyn ze wszystkich szkół podstawowych na terenie naszego miasta.
Drużyna SP nr 4 składała się z uczniów klasy 3d: Zofii Faluszczak, Jana Ginalskiego, Inez Łuczyckiej i Ignacego Woźniczaka. Uczniowie wykonywali jedenaście zadań, w których wykazywali się swoją wiedzą ekologiczną, dotyczącą między innymi segregacji odpadów i recyclingu. Zadania umysłowe przeplatały się z zabawami zręcznościowymi, w których również potrzebna była wiedza ekologiczna. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, układali piramidę z wykorzystaniem kubków po jogurtach, układali puzzle ekologiczne, łowili odpady eko - wędką. Wykonali również pracę plastyczną związaną z nazwą konkursu.
Rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczniowie do ostatniej chwili walczyli o najlepsze miejsca. Ostatecznie drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce. Oprócz satysfakcji i radości z zajętego wysokiego miejsca, uczniowie mieli możliwość wykazania się umiejętnością pracy w zespole.
Reprezentację szkoły do konkursu przygotowała p. Małgorzata Sieradzka, wychowawca klasy 3d.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!!!!
 

  Piątek 29 listopada 2013

 

 35 | Szkolenia rodziców EKWzR... | Dodała: Bożena i Ela

W dniach 5-6 listopada 2013r. odbyły się szkolenia rodziców uczniów klas 0-6 dotyczące chorób nowotworowych u dzieci. Szkolenia zorganizowano w ramach programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” i Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach szkoleń rodzice obejrzeli film: „By dzieciństwo było beztroskie”, w którym lekarze Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu radzili rodzicom jak postępować, gdy pojawią się niepokojące objawy choroby. Najważniejsze jest bowiem wczesne wykrycie nowotworu. Szybka i właściwa diagnoza daje największe szanse na całkowite wyleczenie i powrót dziecka do zdrowia. Niezmiernie ważna jest również rola rodziny i najbliższych, stała obserwacja dziecka i wykonanie odpowiednich badań.
W szkoleniach uczestniczyło 539 rodziców (298 z klas 0-3 i 241 z klas 4-6). Każdy rodzic, uczestniczący w szkoleniu, otrzymał ulotki na temat promocji i ochrony zdrowia.
Szkolenia zorganizowała p. A. Czech – szkolny koordynator promocji zdrowia. Ulotki rozdawały uczennice klas: 5a, 5b i 5d. Zdjęcia wykonały: Julia Pierz i Weronika Nowakowska z klasy 5a.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do wspólnych działań w zakresie promocji zdrowia. Czekamy na Państwa propozycje, uwagi i spostrzeżenia.

Szkolny koordynator promocji zdrowia – A. Czech
 

  Sobota 16 listopada 2013

 

 34 | SPRZĄTANIE ŚWIATA... | Dodała: Bożena i Ela

We wrześniu nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”.
Tegoroczna edycja tej akcji przebiegała pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę” i towarzyszyły jej następujące zadania:
- propagowanie selektywnej zbiórki odpadów,
- odkrywanie lasów,
- zachęcanie do zbiórki ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
Wychowawcy klas 4 – 6 na godzinach wychowawczych przeprowadzili pogadanki
i dyskusje z uczniami na temat potrzeby oraz korzyści wynikających z segregowania
i recyklingu odpadów, znaczenia lasu i konieczności jego ochrony, szkodliwości i zagrożeń wynikających z niewłaściwego składowania zużytego sprzętu elektronicznego.
Ponadto w szkole pojawiły się plakaty wykonane przez uczniów, a przybliżające nam w/w tematykę.
Działania koordynowały nauczycielki przyrody – E. Michoń i L. Indyk.
 

  Czwartek 26 września 2013

 

 33 | WAKACJE. | Dodała: Bożena i ElaJAK BEZPIECZNIE
ODPOCZYWAĆ NA WAKACJACH

 

  Wtorek  2 lipca 2013

 

 32 | Świetlicowe zawody sportowe „Wyścig po zdrowie”. | Dodała: Bożena i Ela

21 czerwca odbyły się świetlicowe zawody sportowe pod hasłem „Wyścig po zdrowie”. W rywalizacji uczestniczyły wszystkie grupy świetlicowe wraz z wychowawcami.
Przed rozpoczęciem rywalizacji sportowej, na rozgrzewkę „szarych komórek” nasi mali zawodnicy rozwiązali wspólnie krzyżówkę sportową. Następnie dzieci wzięły udział w „Wyścigach rzędów”. Wśród konkurencji znalazły się: bieg w workach, prowadzenie kijem piłeczki do unihokeja, bieg z pałeczką sztafetową, zamiana piłek, skoki z piłką, przewlekanie szarfy.
Po zakończeniu zawodów wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody.
Zawody przygotowali i przeprowadzili wychowawcy świetlicy: Sylwia Wolwowicz i Krzysztof Brajta.
 

  Wtorek  11 czerwca 2013

 

 31 | EKOTEST. | Dodała: Bożena i Ela

  Podajemy wyniki III edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska – EKOTEST, którego organizatorem jest Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.

W kategorii „klasy 3-4”:
I miejsce w szkole ( XV miejsce w Polsce ) – Jakub Pałys
II miejsce w szkole (XXIII w Polsce) – Nikola Bobik
III miejsce w szkole (XXIII w Polsce ) – Oliwia Dzik

W kategorii „klasy 5-6”:
I miejsce w szkole ( IX miejsce w Polsce ) – Igor Kopaniszyn
(uczeń otrzymał od Organizatora dyplom wyróżnienia}

II miejsce w szkole (XXVII w Polsce) – Wojciech Suchora
III miejsce w szkole (XXVIII w Polsce ) – Karolina Cielemęcka

Konkurs został przeprowadzony przez nauczycielkę przyrody p. Lidię Indyk.
 

 Wtorek  11 czerwca 2013

 

 30 | BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. | Dodała: Bożena i Ela

  W dniu 27 maja w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym pod hasłem „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE
W konkursie wzięli udział uczniowie klas piątych. Konkursowa rywalizacja polegała na rozwiązywaniu komputerowych testów dotyczących przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz "krzyżówek drogowych".
Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: zespołowo (trzyosobowe reprezentacje klas) i indywidualnie.
KLASYFIKACJA REPREZENTACJI KLAS:
I miejsce kl. 5b

II miejsce kl. 5d
III miejsce kl. 5a
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
I miejsce – Dominik Szafraniec kl. 5a
II miejsce – Andrzej Strzałko kl. 5d
III miejsce – Dawid Poławski kl. 5a

Konkurs przygotowały i przeprowadziły Bożena Bury i Elżbieta Śliwa.
 

 Wtorek  4 czerwca 2013

 

 29 | Spartakiada Świetlicowa . | Dodała: Bożena i Ela

  W21 marca w sali gimnastycznej odbyła się Spartakiada Świetlicowa dla uczniów klas I – III.

W rywalizacji sportowej uczestniczyły wszystkie grupy świetlicowe.

Celem zawodów było propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego, rozwijanie sprawności fizycznej, możliwość uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym oraz wspólna zabawa i integracja dzieci z różnych klas.

Uczniowie klas I i II startowali w „Wyścigach rzędów”, natomiast klasy III zmagały się w „Turnieju Zbijanego”. Dzieci kl. I i II rywalizowały m.in. w biegu z pałeczką sztafetową, przeciąganiu szarfy, zamianie piłek, toczeniu piłeczki kijem do unihokeja.
Uczniowie klas starszych i młodszych dopingowali się wzajemnie, panował duch sportowej rywalizacji i - co cieszy najbardziej – zawodnicy nawet podczas najbardziej zaciętych zmagań zachowywali postawę „fair play”.
 

 Piątek 5 kwietnia 2013

 

 28 | Edukacja w walce z rakiem. | Dodała: Bożena i Ela

Zakończyła się III edycja konkursu pod hasłem „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” dla szkół województwa małopolskiego i podkarpackiego. Projekt realizowany jest przez Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza
w Tarnowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Tarnowie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szkoła Podstawowej nr 4 w Sanoku im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, jako najlepsza w województwie w kategorii szkół podstawowych, zajęła wysokie III miejsce w regionie małopolsko-podkarpackim. To ogromne wyróżnienie, zważywszy na to, że w projekcie brało udział ponad 3000 szkół. Przedstawiciele sanockiej „czwórki” – dyrektor Krzysztof Zając i szkolny koordynator projektu Aleksandra Czech, w dniu 1 marca 2013r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację konkursu. Gościem honorowym konferencji był prof. Witold Zatoński – autor Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, który wygłosił bardzo interesujący wykład: „Refleksje o zdrowiu Polaków”. Wręczenia nagród i dyplomów wyróżnionym szkołom dokonali zacni goście (m.in. Wiceminister Zdrowia, Wiceminister Edukacji Narodowej, Marszałek Woj. Małopolskiego) oraz Małopolski Kurator Oświaty – Pan Aleksander Palczewski.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku otrzymała również Certyfikat szkoły upowszechniającej zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem za ciekawe przedsięwzięcia edukacyjne z udziałem specjalistów oraz szeroki zasięg i obszar działań w zakresie kształtowania i upowszechniania postaw
i zachowań zdrowotnych w szkole, rodzinie i środowisku. Przy realizacji szkolnego projektu „Ratuj się kto może”, znacznie wzrosła świadomość społeczności szkolnej, dotycząca wpływu naszego stylu życia na ogólny stan zdrowia i zapobieganie wielu chorobom, w tym nowotworom. W XXI wieku - rak jest zabójcą nr 1, dlatego tak ważne jest kształtowanie kompetencji zdrowotnych, które pozwolą nam dożyć sędziwego wieku w dobrej formie.
 

 Czwartek 14 lutego 2013

 

 27 | ZAJĘCIA NA FERIACH | Dodała: Bożena i Ela

Zajęcia na feriach dla klas 1-3
13 lutego (środa)
9.00 – 11.00 zajęcia plastyczne, sala F102
prowadząca K. Stec-Lenart

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na feriach
dla klas 4-6

11 lutego (poniedziałek)
8.00 – 10.00 gry i zabawy sportowo – rekreacyjne klas 4-6 prowadzący M. Bukład
10.30 – 12.30 siatkówka dziewcząt klas 5-6 prowadzący R. Długosz

12 lutego (wtorek)
9.00 – 11.00 siatkówka chłopców klas 4-6 prowadzący R. Ćwikła
11.00 – 13.00 badminton dziewcząt i chłopców klas 4-6 prowadzący R. Długosz

13 lutego (środa)
8.00 – 10.00 gry i zabawy sportowo – rekreacyjne klas 4-6 prowadzący M. Bukład
9.00 – 11.00 siatkówka chłopców klas 4-6 prowadzący R. Ćwikła
10.30 – 12.30 lekka atletyka dziewcząt klas 4-6 prowadzący R. Długosz

14 lutego (czwartek)
8.00 – 10.00 gry i zabawy sportowo – rekreacyjne klas 4-6
prowadzący M. Bukład

15 lutego (piątek)
8.00 – 10.00 gry i zabawy sportowo – rekreacyjne klas 4-6 prowadzący M. Bukład
10.30 – 12.30 lekka atletyka dziewcząt klas 4-6 prowadzący R. Długosz

18 lutego (poniedziałek)
10.00 – 12.00 unihokej chłopców klas 4-6 prowadzący B. Grega

19 lutego (wtorek)
9.00 – 11.00 siatkówka chłopców klas 4-6 prowadzący R. Ćwikła

20 lutego (środa)
9.00 – 11.00 siatkówka chłopców klas 4-6 prowadzący R. Ćwikła

21 lutego (czwartek)
10.00 – 12.00 piłka ręczna chłopców klas 4-6 prowadzący B. Grega

22 lutego (piątek)
10.00 – 12.00 unihokej chłopców klas 4-6 prowadzący B. Grega
 

 Piątek 8 lutego 2013

 

 26 | BEZPIECZNE FERIE | Dodała: Bożena i Ela

Drodzy uczniowie!

 

Niezależnie od tego, gdzie spędzicie ferie, pamiętajcie o tym, że wypoczywać powinniście rozważnie i bezpiecznie.

 

 • Wypoczywamy jak najwięcej na świeżym powietrzu.

 • Jeżdżąc na łyżwach, nartach czy sankach, zachowujemy ostrożność. Nie jeździmy w pobliżu ulic!!!

 • Korzystając z Internetu, nie podajemy żadnych informacji o sobie nieznajomym.

 • Nie nadużywamy anonimowości w sieci - nie obrażamy nikogo, nie używamy wulgaryzmów.

 • Przed wyjściem na dwór informujemy rodziców, gdzie i z kim będziemy przebywać.

 • Pozostając sami w mieszkaniu ostrożnie obchodzimy się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi, nie wpuszczamy też nieznajomych.

 • No i najważniejsze - w ogóle nie myślimy o szkole i nauce.

  Zachęcamy Was do udziału w zajęciach, zwłaszcza sportowo-rekreacyjnych, które będą odbywały się w naszej szkole przez całe ferie.
   

 Piątek 8 lutego 2013

 

 25 | "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE" | Dodała: Bożena i Ela

  Tydzień 26-30.11 2012 r. w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr w Sanoku upłynął na pod hasłem „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM”.
Podczas zajęć świetlicowych nauczyciele wychowawcy wykorzystali różnorodne form pracy, od indywidualnej prze zbiorową po grupową. Podczas zajęć w grupach świetlicowych przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące korzyści płynących ze spożywania warzyw , owoców i ich walorów odżywczych, oraz konieczność spożywania tłuszczy zwierzęcych.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli starali się odpowiedzieć na szereg trudnych pytań:
Jak zapobiec nadwadze? itp.
Wychowankowie nie zapomnieli także o znanej maksymie „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” czemu sprzyjały zajęcia sportowe zorganizowane na sali gimnastycznej, które wzbudziły w uczniach ducha pozytywnej rywalizacji. Pozwoliły na kształtowanie umiejętności działania w grupie.
Zwieńczeniem całotygodniowych zajęć było piątkowe przedstawienie pt: „Jesienny świat”, zorganizowane przez uczniów klas pierwszych uczęszczających do świetlicy szkolnej pod kierunkiem B. Skrzypskiej-Obławskiej i M. Wojtowicz. Celem montażu słowno - muzycznego było wdrażanie racjonalnych sposobów żywienia się, picia soków owocowych i warzywnych a także utrwalanie ich nazw. A także ukazanie dobroczynnych dla naszego zdrowia darów jesieni tj.: jabłka, gruszki, winogrona, buraki, kapusty itd.
Po występie uczniowie wzięli udział we wspólnym śpiewaniu (karaoke) przygotowanym przez B. Bodnara. Barwny repertuar piosenek poświęcony zdrowemu odżywianiu : Małe czerwone Jabłuszko, Pada deszczyk ,Ogórek wąsaty, Pomidorek, Olimpiada w jarzynowie, Witaminki itd. Sprzyjały miłej zabawie, wspólnym tańcom i zabawom w grupie.
W przedstawieniu i karaoke uczestniczyli wszyscy uczniowie świetlicy oraz ich rodzice.
 

 Poniedziałek 17 grudnia 2012

 

 24| „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” |
Dodała: Bożena i Ela

„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Wszechstronna  edukacja społeczności szkolnej oraz kształtowanie umiejętności, nawyków i postaw prozdrowotnych jest jednym z głównych celów i zadań naszej szkoły - 
 

Szkoły Promującej Zdrowie.

Przedmiotem szczególnej wagi stały się u nas ostatnio zagadnienia związane
z promocją zdrowego i aktywnego stylu życia. Przystępując do programu, a potem konkursu  „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, zdaliśmy sobie sprawę, że edukacja społeczności szkolnej w tym zakresie to najbardziej opłacalna i długofalowa inwestycja w zdrowie nasze i naszych dzieci. Podjęliśmy zatem szereg  skorelowanych ze sobą różnorodnych działań. Oto niektóre z nich:
 

  - szkolenia uczniów klas 4-6

  - szkolenia rodziców  i nauczycieli

   - redagowanie materiałów informacyjnych

   - konkursy plastyczne

   - różnorodne zajęcia świetlicowe

   - sobotnie zajęcia rekreacyjne

  - lekcja  j. angielskiego na temat zdrowego stylu życia

  - dyskoteka połączona z degustacją owocowo-warzywną

   - obliczanie BMI
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 23 | Szkolenie | Dodała: Bożena i Ela

  W dniu 26 listopada br. odbyło się szkolenie uczniów klas 4d, 6a, 6b, 6d w zakresie promowania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Pani Olga Gruber – opiekun Samorządu Uczniowskiego i członek Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia – zaprezentowała uczniom przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną.
Kolejne szkolenia w piątek 30 listopada br.

 

 Środa  28 listopada 2012

 

 22 | Sportowa sobota | Dodała: Bożena i Ela

  W ramach realizacji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i promowania aktywnego spędzania czasu wolnego, w sobotę 24 listopada p. Aleksandra Czech (szkolny koordynator promocji zdrowia) zorganizowała zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt z klas 4-6.
W zajęciach uczestniczyła 34 osobowa grupa uczennic, która - podzielona na zespoły - rozegrała zacięte mecze koszykówki i piłki nożnej. Dziewczęta chętnie grały też w badmintona i siatkówkę. Wielbicielki zajęć przy muzyce ćwiczyły układy taneczne ze wstążkami i obręczą.
Sobotnią imprezę zakończyły rozgrywki w „Cztery ognie”.
 

 Środa  28 listopada 2012

 

 21 | RATUJ SIĘ KTO MOŻE | Dodała: Bożena i ElaW październiku 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do programu promującego zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia stworzył projekt
RATUJ SIĘ KTO MOŻE!!! w ramach, którego realizujemy różnorodne działania.
Wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców gorąco zachęcamy
do wspólnych przedsięwzięć.

Wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców gorąco zachęcamy
do wspólnych przedsięwzięć.


Drodzy uczniowie!

W przyszłym tygodniu czeka was kilka niespodzianek:

 • Szkolenie w zakresie:
  - Szkodliwego wpływu nadwagi i otyłości na nasze zdrowie,
  - Zalet aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania się,
  - Negatywnych skutków i zagrożeń wynikających
    z nadmiernego opalania się,
  - Ochrony przed szkodliwymi substancjami rakotwórczymi;
   

 • Spotkanie z pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (odział w Sanoku),
   

 • oraz … DYSKOTEKA podczas, której będziecie mogli nie tylko potańczyć i spalić parę kalorii, ale także obliczyć
  swoje BMI. Dodatkową atrakcją będzie możliwość degustacji pysznych warzyw i owoców.
   

 Wtorek 27 listopada 2012

 

 20 | Szkolenie z Pierwswszej pomocy przedmedycznej | Dodała: Bożena i Ela

  W ramach wieloletniej współpracy z Medyczną Szkołą Policealną w Sanoku, Szkolny Koordynator Promocji Zdrowia – p.Aleksandra Czech, zorganizowała w dniu
17 października szkolenie dla uczniów klas 4 i 5 w zakresie pierwszej pomocy.
   Szkolenie poprowadzili słuchacze II roku Medycznej Szkoły Policealnej w Sanokukierunek Ratownik Medyczny, pod opieką nauczycieli: Pani Anety Mielnik i Pani Eweliny Dyrkacz-Kulikowskiej.
Na początku, prowadzący przekazali uczniom podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
  Później uczniowie ćwiczyli różnorodne czynności przy udzielaniu pomocy przedmedycznej, zwracając szczególną uwagę na precyzję i poprawność ich wykonania
   Efektem przeprowadzonego szkolenia było nie tylko wzbogacenie wiedzy uczniów klas 4 i 5 na temat udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim wyposażenie ich w praktyczne umiejętności w tym zakresie. Wszyscy powinniśmy bowiem wiedzieć, jak należy postąpić w razie niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku oraz czego nie wolno nam robić, aby nie utrudnić dalszej akcji ratowniczej i nie pogorszyć stanu poszkodowanego. Ogółem przeszkolono 110 uczniów klas 4 i 101 uczniów klas 5.
 

 Wtorek  23 października 2012

 

 19 |   „Jesienne zawody sportowe”  | Dodała: Bożena i Ela

  W ramach obchodów Święta Szkoły, w sobotę – 6 października 2012r. na naszym „Orliku” odbyła się sportowa impreza środowiskowa zorganizowana wspólnie przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod hasłem „Jesienne zawody sportowe”.
Uczestnikami „Jesiennych zawodów sportowych” byli uczniowie klas 1 – 3, ich rodzice oraz wychowawcy . Organizatorzy przygotowali dla nich szereg ciekawych konkurencji z wykorzystaniem różnych przyborów. W sportowych zmaganiach rywalizowały 10-cio osobowe reprezentacje klas: 5 dziewcząt i 5 chłopców oraz wychowawcy.
Licznie przybyli rodzice dopingowali swoich milusińskich. Dorośli także mogli bawić się, uczestnicząc w dwóch specjalnie przygotowanych dla nich konkurencjach, przy owacyjnym aplauzie dzieci.
W przeprowadzeniu imprezy aktywnie pomagały uczennice klas 6 z Zespołu ds. promocji zdrowia, działającego przy Samorządzie Uczniowskim.
Sobotnią imprezę zakończono podsumowaniem sportowej rywalizacji i wręczeniem dyplomów dla klas oraz pamiątkowych upominków wszystkim startującym. Uczniowie klas 1, 2 i 3 otrzymali również komplety piłek do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz drobny sprzęt do zabaw. Wszystkie nagrody ufundował Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”.
W sobotniej imprezie uczestniczyło 120 uczniów , ponad 100 rodziców i 19 nauczycieli.
 

 Wtorek  16 października 2012

 

 18 | „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” ...  | Dodała: Bożena i Ela

W dniu 22 maja w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym pod hasłem „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”
W konkursie wzięło udział 14 uczniów klas piątych, którzy rozwiązywali komputerowe testy dotyczące przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz rozwiązywania "krzyżówek drogowych".
Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: zespołowo (trzyosobowe reprezentacje klas) i indywidualnie.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły Bożena Bury i Elżbieta Śliwa.

KLASYFIKACJA REPREZENTACJI KLAS:
I miejsce kl. 5a
II miejsce kl. 5b
III miejsce kl. 5d
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
I miejsce – Anna Wal kl. 5b
II miejsce – Mikołaj Salamak kl. 5c
III miejsce – Piotr Dudek kl. 5c
 

 Środa, 6 czerwca 2012

 

 17 | „Warzywa są smaczne i zdrowe"...  | Dodała: Bożena i Ela

W dniu 28.05.2012 roku w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia otwarte pt: „Warzywa są smaczne i zdrowe. Dzień warzyw kapustnych”, które realizowane było w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.
Uczniowie klas I-III zapoznali się ze skutkami braku spożywania warzyw. Treści wierszy, piosenek zachęcały dzieci, aby przykładały wagę do tego co, kiedy i jak spożywamy.
W montażu- słowno muzycznym uczniowie poznali rodzinę warzyw kapustnych, które są głównym źródłem składników mineralnych i witamin. Zajęcia przygotowane zostały przez panią K. Tarnawską-Rogoz i B. Skrzypską-Obławską.

 Środa, 6 czerwca 2012

 

 16 | „Zachowaj Trzeźwy Umysł”...  | Dodała: Bożena i Ela

IV sprawozdanie z udziału SP4 w Sanoku w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w roku szkolnym 2011/2012
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku wzięli udział w dwóch konkursach zaproponowanych przez Organizatora kampanii.
W konkursie ulotkowym „Żabka czy motylek” uczestniczyło 109 uczniów z klas
II – VI. Uczniowie odpowiedzieli na 5 pytań konkursowych dotyczących pływania. Konkurs zainicjował wiele pogadanek z zakresu aktywnych form wypoczynku oraz wywołał ożywione dyskusje dotyczące zbliżającej się letniej olimpiady i udziału w niej polskich sportowców.
Uczniowie naszej szkoły przystąpili również do konkursu plastycznego i literackiego pod hasłem „To ja”, który polegał na wykonaniu pracy ilustrującej lub opisującej siebie samego, swoje mocne strony, zainteresowania lub marzenia związane z przyszłością. Prace plastyczne oddało 24 uczniów, a prace literackie przygotowało 6 uczniów.
Konkursy przeprowadziła i wysłała na adres Organizatora nauczycielka przyrody – Lidia Indyk (szkolny koordynator kampanii ZTU).
 

 Środak, 30 maja 2012

 

 15 | "Postaw na rodzinę"...  | Dodała: Bożena i Ela

Najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka jest RODZINA. W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę", której organizatorem jest Krakowska Akademia Profilaktyki. Celem działań, które zamierzamy realizować jest ochrona rodziny, wzmacnianie wielopokoleniowych więzi rodzinnych, zachęcanie do wspólnego spędzania wolnego czasu, podkreślanie wpływu rodziny na rozwój emocjonalny człowieka, pokazywanie właściwych wzorców i postaw do naśladowania.
Sprawozdania z realizacji zadań będą umieszczane w zakładce "POSTAW NA RODZINĘ" - zapraszamy do lektury.
 

  Poniedziałek, 26 marca 2012

 

 14 | SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU  ...  | Dodała: Bożena i Ela

Dnia 14 marca 2012 roku w SP4 w Sanoku odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU. Do rywalizacji przystąpiło 12 uczniów z klas szóstych. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania w formie pisemnej. Pytania konkursowe dotyczyły zasad zdrowego odżywiania, higieny osobistej, dbałości o własne zdrowie, promocji zdrowego stylu życia.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Natalia Bobik z kl. 6d,
II miejsce - Oliwia Łach z kl. 6d,
III miejsce - Anna Nikiel z kl. 6a, Oliwia Bolacka z 6a, Izabela Winnicka z 6d.
Uczniowie wykazali się wszechstronną wiedzą i osiągnęli wysokie wyniki punktowe. W nagrodę każdy uczestnik konkursu otrzymał długopis, a za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone dyplomy.

 

 Czwartek, 22 marca 2012

 

 13 |  Zajęcia na feriach ...  |Dodała: Bożena i Ela


Informujemy, że podczas ferii w naszej szkole odbywają się zajęcia dla uczniów (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihokej, narciarstwo, zabawy ruchowe). Gorąco zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego wypoczynku i wzięcia udziału w tych zajęciach. Poniżej możecie pobrać ich szczegółowy harmonogram.

 

 Sobota 28 stycznia 2012

 

 12 | Sprawozdanie z konkursu plastycznego "Bezpieczne wakacje 2011"...  |Dodała: Bożena i Ela

W dniu 23.11.2011r dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, biorące udział w konkursie plastycznym "Bezpieczne Wakacje 2011" organizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji w Sanoku, wzięły udział w uroczystym wręczaniu przez Komendanta nagrody zwycięzcom konkursu na szczeblu powiatowym. Jednocześnie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dodatkową niespodzianką dla uczniów była możliwość zwiedzenia komendy policji, przyjrzenie się pracy policjantów, a także możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia na policyjnym motorze.
 

  Poniedziałek, 12 grudnia 2011

 

 11 | Konkurs "Ekorewolucja" ...  |Dodała: Bożena i Ela

Drodzy uczniowie!
Zachęcamy Was do głosowania na film o nazwie "EKOPYSIE Z CZWARTEJ A", opublikowany na stronie internetowej firmy Tesco. Film został przygotowany przez Waszych kolegów z kl. 4a i bierze udział w konkursie "Ekorewolucja", promującym ekologiczny styl życia. Konkurs wygra ten ekofilmik, który uzyska najwięcej głosów internautów.
JAK GŁOSOWAĆ?
Należy wejść na stronę Tesco dla szkół (link znajdziecie poniżej) i kliknąć w zakładkę "Galeria ekofilmików". Następnie znaleźć film naszej szkoły (najlepiej wyszukać go, podając jego nazwę lub wybierając jako kryterium wyszukiwania województwo podkarpackie) i kliknąć przycisk "głosuj". W taki sposób głos można oddać codziennie do dnia 9 grudnia.
Ponieważ firma Tesco dba o uczciwość głosowania, strona konkursowa ma wiele zabezpieczeń. Przede wszystkim nie pozwala na oddanie więcej niż jednego głosu na jeden ekofilmik dziennie z jednego komputera (rozpoznawany jest on poprzez numer IP). Ale co zrobić, jeżeli Ty zagłosowałeś, a inna osoba (np. rodzeństwo, rodzic, kolega) chce oddać głos na nasz filmik z Twojego komputera? Jeżeli przy próbie głosowania system wykryje, że z Twojego adresu IP oddano już głos, wystarczy kliknąć przycisk "przejdź do FB" i zalogować się na swoje konto na portalu facebook.com. W ten sposób kilka osób będzie mogło codziennie oddać głos z tego samego komputera.

PRZYPOMINAMY, ŻE GŁOSOWANIE TRWA DO 9 GRUDNIA. GŁOSUJMY CODZIENNIE, ZACHĘCAJĄC DO TEGO TAKŻE NASZYCH ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW, DOMOWNIKÓW!!!

Tesco dla szkół
 

  Poniedziałek, 14 listopada 2011 

 

10 | Sprawozdanie z konkursu ekologicznego TESCO DLA SZKÓŁ ...  |Dodała: Bożena i Ela

Spośród różnych odpadów i śmieci szczególnie uciążliwe dla środowiska i niebezpieczne dla naszego zdrowia są niewłaściwie składowane zużyte baterie. Mając na celu uwrażliwienie uczniów na problem ochrony środowiska naturalnego, przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "TESCO DLA SZKÓŁ - EKOREWOLUCJA". Patronat honorowy nad w/w konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz Fundacja Nasza Ziemia. W ramach ogłoszonego przez TESCO konkursu nagraliśmy krótki ekofilmik dotyczący zbierania zużytych baterii w naszej szkole oraz wykonaliśmy flagę naszej ekorewolucji. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Sanoka do głosowania na nasz filmik "EKOPYSIE Z CZWARTEJ A". Głosowanie trwa od 10 listopada do 9 grudnia na stronie internetowej Tesco dla szkół. Wśród głosujących firma TESCO rozlosuje nagrody (bony na zakupy). Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie też na gazetce ściennej, która znajduje się przy wejściu głównym do SP4.
 

 Poniedziałek, 14 listopada 2011

 

 9 | „Szkolenia uczniów klas 4-6” | Dodała: Ola

  26.11.2012r. i 30.11.2012r. odbyły się 4 szkolenia w zakresie promowania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Uczestniczyło w nich 312 uczniów.
Szkolenia prowadziły Pani O. Gruber (opiekun Samorządu Uczniowskiego), Pani Aleksandra Czech ( szkolny koordynator promocji zdrowia) oraz nasz Gość – Pani Barbara Chytła (pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie – Dział Laboratoryjny w Sanoku).

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 8 | Szkolenia rodziców i nauczycieli... | Dodała: Ola

Szkolenia rodziców i nauczycieli w zakresie promowania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:
 - 21.11.2012r. – dwa szkolenia rodziców uczniów klas 1 i 2
 - 22.11.2012r. – trzy szkolenia rodziców uczniów klas 4-6.
Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 165 rodziców i 45 nauczycieli. Szkolenia prowadziła Pani Aleksandra Czech oraz specjalista – lekarz otolaryngolog Pani Justyna Sieradzka-Woźniczak).

 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 7 | Redagowanie materiałów informacyjnych... | Dodała: Ola

W ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia uczniowie przygotowywali tablice informacyjne, plakaty, gazetki, artykuły do gazetki „Szkolna Półka”, ulotki dla rodziców i odwiedzających szkołę gości.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 6 | Konkursy plastyczne... | Dodała: Ola

W szkole zorganizowano konkursy plastycznyczne propagujące zdrowy i aktywny styl życia W klasach 1-3 wykonano ok.160 prac, w klasach 4-6 - 82 prace, w świetlicy - 0k.50 prac.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 5 | Zajęcia świetlicowe... | Dodała: Ola

W dniach 26-30.11.2012 r. podczas zajęć świetlicowych nauczyciele – wychowawcy, wykorzystując różnorodne formy pracy, od indywidualnej po grupową, propagowali wśród uczniów zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania, dbałość o ciało poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej i konieczność stałej kontroli swojej wagi. Przeprowadzone zostały liczne pogadanki , konkursy, gry, zajęcia sportowe. Zwieńczeniem całotygodniowych zajęć było piątkowe przedstawienie pt: „Jesienny świat” oraz wspólne śpiewanie ( karaoke) o owocach i warzywach.

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 4 | Sobotnie zajęcia rekreacyjne... | Dodała: Ola

W szkole zorganizowano sobotnie zajęcia rekreacyjne dla dziewcząt klas 4-6 pod hasłem
„W zdrowym ciele zdrowy duch, teraz – Twój ruch”.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 3 | Lekcja j. angielskiego na temat zdrowego stylu życia... | Dodała: Ola

W dniu 3.12.2012r. Pani M. Suszko przeprowadziła w kl.5a lekcję j. angielskiego na temat: Unhealthy life style – do czego może prowadzić niezdrowy styl życia. Celem lekcji było uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wzrost zachorowań na choroby nowotworowe, podkreślenie ogromnego związku naszego stylu życia z prawdopodobieństwem zachorowania na nowotwór oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Uczniowie, podzieleni na grupy wykonali plakaty o wybranej tematyce, które prezentowali potem na forum klasy.

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 2 | Dyskoteka połączona z degustacją owocowo-warzywną... | Dodała: Ola

Podczas andrzejkowej dyskoteki dla uczniów klas 4-6 Samorząd Uczniowski wspólnie
ze Szkolnym koordynatorem promocji zdrowia zorganizowali degustację owocowo-warzywną, aby zachęcić uczniów i … nie tylko do codziennego spożywania tych wartościowych skarbów natury.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 

 1 | Obliczanie BMI... | Dodała: Ola


Na przygotowanym stanowisku uczniowie obliczali wskaźnik masy ciała – Body Mass Index – BMI. Po dokonaniu obliczeń samodzielnie interpretowali wyniki, korzystając
z przygotowanych tablic. Każdy uczeń mógł więc określić, w jakim przedziale jest jego waga: czy wskazuje na niedowagę, wagę prawidłowa, nadwagę, czy wreszcie – otyłość.
 

 Wtorek  11 grudnia 2012

 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012