www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  Nowa strona 1


PRZETARGI
 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

OGŁOSZNIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- DOSTAWY
 

plik 1  plik 2  plik 3  plik 4  plik 5  plik 6  plik 7  plik 8 


 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ


Przetarg na dostawy artykułów spożywczych
dla SP nr 4 w Sanoku w 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERT

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 cz. 1 mięso wędliny drób

Załącznik nr 2 cz. 2 artykuły spożywcze

Załącznik nr 2 cz. 3 mrożonki

Załącznik nr 2 cz. 4 warzywa i owoce

Załącznik nr 2 cz. 5 pieczywo

Załącznik nr 2 cz. 6 artykuły nabiałowe

Załącznik nr 2 cz. 7 wyroby garmażeryjne świeże

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 wzór umowy

 

 


Przetargi 2017

 

   
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012