www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  PODZIAŁ GODZIN 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  SPRAWDZIAN PO VI KL 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
 
   

  Nowa strona 1


PRZETARGI
 


 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ


Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2017

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu ofert

Informacja o złożonych ofertach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostaw

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie

-- Formularz asortymentowy - mięs i wyrobów wędliniarskich oraz wyrobów
    drobiarskich


-- Formularz asortymentowy - produktów ogólno spożywczych

-- Formularz asortymentowy - warzyw przetworzonych mrożonych i owoców
    przetworzonych mrożonych oraz ryb przetworzonych mrożonych


-- Formularz asortymentowy - warzyw owoców i grzybów surowych oraz jaj

-- Formularz asortymentowy - pieczywa

-- Formularz asortymentowy - nabiału

-- Formularz asortymentowy - wyrobów garmażeryjnych
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012