www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  PODZIAŁ GODZIN 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  SPRAWDZIAN PO VI KL 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY:
   - nauczyciele
   - pedagog, logopeda

  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIE
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
 
   

  Nowa strona 1


PRZETARGI
 


 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ


Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2017

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu ofert

Informacja o złożonych ofertach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostaw

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie

-- Formularz asortymentowy - mięs i wyrobów wędliniarskich oraz wyrobów
    drobiarskich


-- Formularz asortymentowy - produktów ogólno spożywczych

-- Formularz asortymentowy - warzyw przetworzonych mrożonych i owoców
    przetworzonych mrożonych oraz ryb przetworzonych mrożonych


-- Formularz asortymentowy - warzyw owoców i grzybów surowych oraz jaj

-- Formularz asortymentowy - pieczywa

-- Formularz asortymentowy - nabiału

-- Formularz asortymentowy - wyrobów garmażeryjnych
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012