www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  Nowa strona 1

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
Procedury postępowania w przypadku nadużywania przez uczniów alkoholu,
środków odurzających lub innych przejawów demoralizacji
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk
Procedura postępowania wobec ucznia palącego papierosy
Procedura postępowania wobec ucznia wagarującego
Procedura postępowania wobec  ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
Procedura postępowania wobec  ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa
Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji
przypominającej narkotyk lub innej niebezpiecznej substancji
Metody współpracy szkoły z policją
Podstawa prawna procedur
 
 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012