AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  Nowa strona 1

na rok szkolny 2018/2019

 1 |  ROK SZKOLNY 2018 / 2019 | Dodało: SP4

Wykaz podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2018/2019
L.p. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autor/
wydawnictwo
nr.
dopuszczenia

ODDZIAŁ ZEROWY
1 Język angielski “New English Adventure – Starter” - książka ucznia + zeszyt ćwiczeń Regina Raczyńska,
Cristiana Bruni
Wyd. Pearson
 

KLASY 1
1 Edukacja wczesno-szkolna
(w tym zajęcia komputerowe)
 
"Oto ja" podręcznik polonistyczno-społeczny
cz.1 i 2
Karina Mucha
Anna Stalmach- Tkacz
Joanna Wasionek
Wyd. MAC
 
Ćwiczenia "Oto ja"  polonistyczno-społeczne
cz.1 i 2
 
"Oto ja" podręcznik matematyczno-przyrodniczy
cz.1 i 2
 
Ćwiczenia "Oto ja"  matematyczno-przyrodnicze
cz.1 i 2
 
2 Język angielski New English Adventure
Poziom I
Teresa Lachowski i in.
wyd. Pearson Education
819/1/2017
Zeszyt ucznia
New English Adventure
Poziom I
---

KLASA 2
1 Edukacja wczesno-szkolna
(w tym zajęcia komputerowe)
"Oto ja" ćwiczenia polonistyczno-społeczne
cz.1 i 2
Karina Mucha
Anna Stalmach- Tkacz
Joanna Wasionek
Wydawnictwo MAC
 
Ćwiczenia "Oto ja"  polonistyczno-społeczne
cz.1 i 4
 
"Oto ja" podręcznik matematyczno-przyrodniczy
cz.1 i 2
 
Ćwiczenia "Oto ja"  matematyczno-przyrodnicze
cz.1 i 4
 
2 Język angielski New English Adventure
Poziom 2. podręcznik
Viv Lambert i inni
Wyd. Pearson Education
819/2/2018
New English Adventure
Poziom 2
Zeszyt ucznia
---


KLASY 3

1 Edukacja wczesno-szkolna
(w tym zajęcia komputerowe)
"Tropiciele" kl. 3 -
podręcznik
cz. 1-5
A. Basionek
Wyd. WSiP
 
"Tropiciele" kl. 3 -
karta ćwiczeń
cz. 1-5
 
"Tropiciele" kl. 3 -
matematyka
cz. 1-5
E. Burakowska
Wyd. WSiP
 
2 Język angielski Our Discovery Island
Poziom 3.
Podręcznik wieloletni
Leone Dyson
Wyd. Pearson Education
393/3/2011/
2015
Zeszyt ucznioa
Our Discovery Island
Poziom 3.
Sagrarino Salaberri
Regina Raczyńska
---

KLASY 4
1 Język polski Słowa z uśmiechem.
Podręcznik Klasa 4.
Literatura i kultura
E. Hortwach
A. Żegleń
Wyd. WSiP
861/1/2017
Słowa z uśmiechem.
Podręcznik Klasa 4.
Nauka o języku i ortografia
861/2/2017
Słowa z uśmiechem.
Klasa 4.
Zeszyt ćwiczeń
---
Zeszyt lekturowy B. Surdej  
2 Język angielski English Class A1. S. Zervas, C. Bright
Wyd. Person Education
Liz Kilbey
840/1/2017
zeszyt ucznia
English Class A1.
---
3 Historia Wczoraj i dzis. Klasa 4.
podręcznik

B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch
Wyd. Nowa Era

 
Wczoraj i dzis. Klasa 4.
ćwiczenia
 
4 Matematyka Matematyka z plusem.
Klasa 4.
M. Dobrowolski
i in.
Wyd. GWO
 
5 Przyroda Tajemnice przyrody.
Klasa 4.
F. Szlajfer, J. Stawarz
Wyd. Nowa Era
 
zeszyt ćwiczeń
Tajemnice przyrody.
 
6 Muzyka Klucz do muzyki.
Klasa 4.
U. Smoczyńska,
E. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
Wyd. WSiP
 
7 Plastyka Plastyka.
Klasa 4.
S. Stopczyk,
B. Neubart
Wyd. WSiP
 
8 Informatyka Informatyka kl. 4 W. Jochemczyk i in.
Wyd. WSiP
 
9 Technika Jak to działa.
Podręcznik klasa 4.
L. Łabecki
Wyd. Nowa Era
295/2010/
2014


KLASA 5

1 Język polski Słowa z uśmiechem.
Podręcznik Klasa 5.
Literatura i kultura
E. Hortwach
A. Żegleń
Wyd. WSiP
551/2/2013/
2015
Słowa z uśmiechem.
Podręcznik Klasa 5.
Nauka o języku i ortografia
551/4/2013
Słowa z uśmiechem.
Klasa 5.
Zeszyt ćwiczeń
---
Zeszyt lekturowy kl. 5 Wyd. WSiP  
2 Język angielski English Class A1+. Jasyne Croxford i in.
Wyd. Pearson Education
Jennifer Heath
840/2/2018
English Class A1+.
zeszyt ucznia
---
3 Historia Wczoraj i dziś.
Klasa 5.
Podręcznik
G. Wojciechowski
Wyd. Nowa Era
 
Wczoraj i dziś.
Klasa 5.
Ćwiczenia
 
4 Matematyka Matematyka z plusem.
Klasa 5.
M. Dobrowolska i in.
Wyd. GWO
 
5 Geografia Planeta Nowa.
Podręcznik.
Klasa 5
F. Szlajfer
Wyd. Nowa Era
 
Planeta Nowa.
Klasa 5.
Zeszyt ćwiczeń.
 
6 Biologia Puls życia. Podręcznik. Klasa 5. M. Sęktas,
Wyd. Nowa Era
 
Puls życia.
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5.
J. J. Pawłoscy,
Wyd. Nowa Era
 
7 Muzyka Klucz do muzyki. Klasa 5. U. Smoczyńska,
E. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
wyd. WSiP
 
8 Plastyka Plastyka. Klasa 5. S. Stopczyk,
B Neubart
Wyd. WSiP
 
9 Informatyka Informatyka kl.5 W. Jochemczyk i in.
Wyd. WSiP
 
10 Zajęcia techniczne Jak to działa.
Podręcznik klasa 5.
L. Łabecki,
M. Łabecka
Wyd. Nowa Era
295/2/2010/
2015


KLASA 6

1 Język polski Jutro pójdę w świat. Klasa 6.
Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego
i językowego.
H. Dobrowolska,
U. Dobrowolska
Wyd. WSiP
417/03/2014
Jutro pójdę w świat. Klasa 6.
Zeszyt ćwiczeń
---
2 Język angielski Discover English.
Poziom 3.
I. Hearn, J. Wildman
Wyd. Pearson Education
402/4/2011/
2015
Discover English.
Poziom 3.
Zeszyt ćwiczeń
---
3 Historia My i historia. Klasa 6.
Podręcznik
Bo Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch
Wyd. PWN
 
My i historia. Klasa 6.
Ćwiczenia
 
4 Matematyka Matematyka z plusem.
Klasa 6.
M. Dobrowolska i in.
Wyd. GWO
 
5 Przyroda Tajemnice przyrody.
Klasa 6. Podręcznik
J. Stawarz,
F. Szlajfer
Wyd. Nowa Era
 
Tajemnice przyrody.
Klasa 6. Zeszyt Ćwiczeń
M. Mańska
Wyd. Nowa Era
 
6 Muzyka Klucz do muzyki. Klasa 6. U. Smoczyńska,
E. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
wyd. WSiP
 
7 Plastyka Plastyka. Klasa 6. S. Stopczyk,
B Neubart
Wyd. WSiP
 
8 Zajęcia komputerowe Z nowym bitem.
Klasa 6.
G. Koba
Wyd. Migra
 
9 Zajęcia techniczne Jak to działa.
Podręcznik klasa 6.
L. Łabecki,
M. Łabecka
Wyd. Nowa Era
295/3/2010/
2016


KLASA 7

1 Język polski Bliżej słowa. Klasa 7.
Podręcznik
E. Hortwath,
G. Kiełb
Wyd. WSiP
861/7/2017
Bliżej słowa. Klasa 7.
Zeszyt ćwiczeń
---
Zeszyt lekturowy Wyd. WSiP  
2 Język angielski Grupy zaawansowane I:
English Class Poziom B1
Podręcznik
B. Barraclough,
S. Gaynor
Wyd. Pearson Education Sheila Dignen
840/5/2017
Grupy zaawansowane I:
English Class Poziom B1
Zeszyt ćwiczeń
---
Grupy słabsze II:
English Class A2+
Podręcznik
B. Hastings,
S. Mc Kinley
Wyd. Pearson Education Lynda Edwards
840/4/2017
Grupy słabsze II:
English Class A2+
Zeszyt ćwiczeń
---
3 Język niemiecki Meine Deutschtour 7
Podręcznik
E. Kościelniak-Walewska,
M. Kosacka
Wyd. Nowa Era
838/1/2017
Meine Deutschtour 7
Zeszyt ćwiczeń
---
4 Język francuski Club@dos A1.
Podręcznik do języka francuskiego
A. Comriat
Wyd. Klett
839/1/2017
Club@dos A1.
Zeszyt ćwiczeń
---
5 Język rosyjski Echo 7
Podręcznik
B. Gawęcka- Ajcher
Wyd WSiP
805/1/2017
Echo 7
Zeszyt ćwiczeń
---
6 Muzyka Klucz do muzyki. Klasa 7. E. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik,
W. Sołtysik
wyd. WSiP
 
7 Plastyka Plastyka. Klasa 7. S. Stopczyk,
B Neubart,
J. Chołaścińska
Wyd. WSiP
 
8 Historia Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik S. Roszak,
A. Łaszkiewocz,
J. Klaczkow
Wyd. Nowa Era
Wczoraj i dziś. Klasa 7.
Zeszyt ćwiczeń
 
9 Geografia Planeta Nowa. Klasa 7.
Podręcznik
R. Malarz,
M. Szubert
Wyd. Nowa Era
 
Planeta Nowa. Klasa 7.
Zeszyt ćwiczeń
 
10 Biologia Puls życia. Klasa 7.
Podręcznik
M. Jefimow
Wyd. Nowa Era
 
Puls życia. Klasa 7.
Zeszyt ćwiczeń
 
11 Chemia Ciekawa chemia. Klasa 7
Podręcznik
H. Gulińska,
J. Smolińska
Wyd. WSiP
 
12 Fizyka Spotkanie z fizyką. Klasa 7.
Podręcznik
G. Froncuz Ornout,
T. Kulawik
Wyd. Nowa Era
 
13 Matematyka Matematyka z plusem.
Klasa 7.
Podręcznik
M. Dobrowolska i in.
Wyd. GWO
 
14 Informatyka Teraz bajty. Klasa 7 G. Koba
Wyd. Migra
 


KLASA 8

1 Język polski Bliżej słowa. Klasa 8.
Podręcznik
E. Hortwarth,
G. Kiełb
Wyd. WSiP
861/8/2018
Bliżej słowa. Klasa 8.
Zeszyt ćwiczeń
---
Zeszyt lekturowy WSiP  
2 Język angielski Repetytorium ósmoklasisty
Poziom A2+/B1
Podręcznik wieloletni
Arek Tkacz i in.
Wyd. Pearson Education
926/2018
Repetytorium ósmoklasisty
Poziom A2+/B1
Zeszyt ćwiczeń
Anita Lewicka i in.
Wyd. Pearson Education
---
3 Język niemiecki Maine Deutschtour 8
Podręcznik
E. Kościelniak-Walewska,
M. Kosacka
Wyd. Nowa Era
838/2/2018
Maine Deutschtour 8
Zeszyt ćwiczeń
---
4 Język francuski Club@dos2. Podręcznik
do języka francuskiego
Wyd. Klett 839/2/2018
Club@dos2.
Zeszyt ćwiczeń
---
5 Język rosyjski Echo 8
Podręcznik
C. Gawęcka-Ajcher
Wyd. WSiP
805/2/2018
Echo 8
Zeszyt ćwiczeń
---
6 Historia Wczoraj i dziś. Klasa 8.
Podręcznik
R. Ściegocki
Wyd. Nowa Era
 
Wczoraj i dziś. Klasa 8.
Zeszyt ćwiczeń
Wyd. Nowa Era  
7 Geografia Planeta Nowa. Klasa 8.
Podręcznik
T. Rachwał
Wyd. Nowa Era
 
Planeta Nowa. Klasa 8.
Zeszyt ćwiczeń
 
8 Biologia Puls życia. Klasa 8.
Podręcznik
A. Sągin
Wyd. Nowa Era
 
Puls życia. Klasa 8.
Zeszyt ćwiczeń
J. Holeczek,
B. Janiszewska-Hasiec
Wyd. Nowa Era
 
9 Chemia Ciekawa chemia. Klasa 8.
Podręcznik
H. Gulińska,
J. Smolińska
Wyd. WSiP
 
10 Fizyka Spotkania z fizyką. Klasa 8.
Podręcznik
G. Froncuz-Ornat,
T. Kulawik
Wyd. Nowa Era
 
11 Edukacja dla
bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik
J. Słoma
Wyd. Nowa Era
 
12 Matematyka Matematyka z plusem. Klasa 8.
Podręcznik
M. Dobrowolska i in.
Wyd. GWO
 
13 Informatyka Teraz bajty. Klasa 8 G. Koba
Wyd. Nowa Era
 


 

 30 sierpnia 2018

 
   
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012