www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
    - Gazetki o Patronie


  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  aktualność

ŻYCIORYS KSIĘDZA ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO

23 sierpnia 1918 r., w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę, w Sanoku, w szlacheckiej rodzinie Peszkowskich herbu Jastrzębiec, przyszedł na świat Zdzisław Peszkowski, późniejszy prezbiter katolicki, doktor filozofii, kapelan Ojca Świętego, harcmistrz, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, kapelan naczelny ZHP, patron honorowy Hufca Ziemi Sanockiej, honorowy obywatel miast: Grudziądza, Krakowa, Warszawy, Sanoka i Białegostoku. Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

W Sanoku ukończył szkołę powszechną, gimnazjum i liceum.
Po zdaniu egzaminów maturalnych, w roku 1938 powołany został do służby wojskowej. Ukończył Szkołę Kawalerii w Grudziądzu. W kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził plutonem 20 Pułku Ułanów.

Po 17 września, gdy Związek Radziecki zaatakował Polskę, prawie cały ten pułk dostał się do niewoli sowieckiej i w październiku 1939 roku został przewieziony do Kozielska.
W kwietniu 1940 roku rozpoczęły się wywózki jeńców z obozów. Nikt wówczas nie przypuszczał, że oficerowie polscy wywożeni są do lasu niedaleko Katynia i tam mordowani.
12 maja 1940 roku, w ostatnim transporcie 250 jeńców, był Zdzisław Peszkowski. Ten transport nie trafił jednak do Katynia lecz do obozu w Pawliszczew-Borze, a następnie w Griazowcu. Peszkowski nie podzielił więc losu ponad 20 tysięcy zamordowanych przez NKWD oficerów polskich.

Po napaści niemieckiej na Związek Radziecki, w sierpniu 1941 roku utworzono na jego obszarze armię polską pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Do armii tej wstąpił Zdzisław Peszkowski.
Awansowany do stopnia porucznika, a później rotmistrza, dowodził kompanią I Pułku Ułanów Krechowieckich. Po opuszczeniu przez polskich żołnierzy terytorium Związku Radzieckiego, wojenne drogi prowadziły ks. Peszkowskiego przez Irak, Iran, Indie, Egipt, Liban Syrię, Włochy i Wielką Brytanię.

Jednym z zadań, w które z największym poświęceniem zaangażował się wówczas Zdzisław Peszkowski, było kształcenie i wychowanie młodzieży polskiej, którą - razem z wojskiem - udało się wyprowadzić z ZSRR. Będąc harcmistrzem, organizował szkoły, drużyny i hufce harcerskie na emigracji. Jak sam przyznał, harcerstwo było jego największą pasją już od młodzieńczych lat. W swoich wspomnieniach „Z grodu nad krętym Sanem w szeroki świat” Ksiądz napisał: „Moją młodzieńczą pasją, hobby ponad wszystko, nawet naukę, stało się harcerstwo, do którego wstąpiłem 1 listopada 1928r. W organizacji ZHP Hufiec Męski Sanok pełniłem różne funkcje - od zwykłego zucha i szeregowego aż po wodza zuchów i namiestnika zuchowego.
Dzięki harcerstwu i metodzie jego prowadzenia, nauczyłem się wiernie służyć Panu Bogu i Ojczyźnie, Nauce i Cnocie, i na swój sposób być wiernym przyrzeczeniu i prawu harcerskiemu”.

Po zakończeniu II wojny światowej Zdzisław Peszkowski studiował w Oxfordzie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie oraz w Polskim Seminarium Duchownym w Orchard Lake na Uniwersytecie Wisconsin w Detroit. Uzyskał tam tytuł magistra teologii i doktora filozofii.
Po przyjęciu święceń kapłańskich, 5 czerwca 1954 roku został profesorem teologii pastoralnej i literatury języka polskiego w Seminarium Św. Cyryla i Metodego w Saint Mary`s College.
W czasie swojego, trwającego pół wieku, pobytu na emigracji, uczestniczył w niezliczonej ilości międzynarodowych zjazdów o charakterze teologicznym, naukowym, patriotyczno-społecznym. Napisał kilkaset broszur, rozpraw i artykułów, poświęconych sprawom moralnym, narodowym, i wiele książek, między innymi „Wspomnienia z Kozielska” czy „Pamięć Golgoty Wschodu”.

Krążąc niestrudzenie między Ojczyzną, do której wrócił na stałe w roku 1989, a Polonią, rozproszoną po całym świecie, jako kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, harcmistrz i naczelny kapelan ZHP poza granicami kraju, integrował starsze
i młodsze pokolenia Polaków, w imię wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a także w imię prawdy i pojednania narodów.

Orędował także o prawdę, pamięć i sprawiedliwość za zbrodnie dokonane na Wschodzie. Był założycielem i prezesem fundacji „Golgota Wschodu”. Dzięki jego staraniom mogły powstać cmentarze w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a w Polsce i na obczyźnie, wśród Polonii - liczne pomniki i miejsca pamięci ku czci polskich oficerów.

W styczniu 2006 r. Sejm RP poparł jego kandydaturę do pokojowej Nagrody Nobla.
"Ksiądz Prałat Peszkowski przez lata prowadził w Polsce i na forum międzynarodowym niezwykle owocną akcję na rzecz zachowania pamięci i uświadomienia opinii międzynarodowej faktu zbrodni katyńskiej, jako bezprecedensowego mordu popełnionego przez Związek Radziecki na internowanych polskich oficerach" - brzmiała uchwała Sejmu.

W lutym 2007 roku, podczas obchodów 67 rocznicy zbrodni katyńskiej, Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Podczas ówczesnej sejmowej debaty o Katyniu wielokrotnie przytaczał słowa Jana Pawła II: „Przebaczamy, ale nie zapominamy”.

Zdzislaw Peszkowski zmarł 8 października 2007 roku. Jego szczątki spoczęły w Warszawie, w krypcie Świątyni Opatrzności Bożej.
16 października, za przywracanie pamięci o zbrodni katyńskiej, która została dokonana także na polskich policjantach, został pośmiertnie odznaczony Złotym Medalem Zasługi dla Policji.

Tuż przed śmiercią, Ksiądz Peszkowski zgodził się zostać patronem naszej szkoły.

 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012