www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  Movie1


DRODZY RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW!
Szkoła Podstawowa nr 4 serdecznie zaprasza Wasze dzieci
.


  W ramach zajęć edukacyjnych poszerzamy wiedzę uczniów poprzez nowatorskie programy nauczania z zakresu regionalizmu, promocji zdrowia, ortografii i czytelnictwa.
Nasza szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie.
W celu jak najwcześniejszego eliminowania wad postawy proponuje szeroką ofertę działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej.


  Umożliwiamy dzieciom uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, nauki pływania oraz w grach i zabawach z elementami korekcji wad postawy.


  Już w klasach najmłodszych oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, uwzględniających zainteresowania i zdolności dzieci (kółka teatralne, muzyczne, recytatorskie, ortograficzne, matematyczne, plastyczne itp.)


  Umożliwiamy dzieciom udział w wielu konkursach (szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych), w których uczniowie mogą wykazać się zdobytymi wiadomościami
i umiejętnościami.

 

  Uczniom wymagającym szczególnej troski zapewniamy fachową opiekę i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, szkoła prowadzi w godzinach 6.30  16.00 ciekawe zajęcia świetlicowe.
 

  Dla wszystkich chętnych uczniów dostępna jest stołówka szkolna, oferująca urozmaicony, dwudaniowy obiad w niskiej cenie.

 

W szkole działa gabinet stomatologiczny, a dzieci objęte są opieką higienistki szkolnej.
 

Stale unowocześniana jest baza szkoły. Obecnie – oprócz sal lekcyjnych - uczniowie mają do dyspozycji trzy pracownie komputerowe, centrum multimedialne, klasę wyposażoną w tablicę interaktywną, bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, trzy sale gimnastyczne, nowoczesne boisko sportowe „Orlik”.


Uczniom naszej szkoły zapewniamy
bezpieczeństwo i właściwy rozwój!

 

 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012