AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  aktualność  

Dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 4
im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec
Peszkowskiego w Sanoku


informuje, że od 1 do 15 marca 2018r od 800 do 1500 w sekretariacie szkoły prowadzone będą zapisy na rok szkolny 2018/2019

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2011 r.
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2012 r.

Karta zgłoszenia dziecka - załącznik - uczniowie z obwodu.
Taką samą kartę zgłoszenia należy wypełnić w przypadku zapisu ucznia zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły i rozpoczynającego naukę w nowym roku szkolnym w dowolnej klasie.

Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:
• karta zgłoszenia,
• odpis aktu urodzenia dziecka.
Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je również pobrać ze strony internetowej szkoły.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić
wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - załącznik - uczniowie spoza obwodu.

Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie dziecka,
- odpis aktu urodzenia dziecka (może być kserokopia)
Wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 19.03 do 28.03. 2018r. oraz od 8 do 14 maja 2018r. w przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30.01.2018r.Harmonogram ( plik w formacie jpg).
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych zostaną zamieszczone w terminie późniejszym po podjęciu stosownej uchwały przez organ prowadzący szkołę

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4
 

ZAŁĄCZNIK NR DO INSTRUKCJI
w sprawie ochrony danych osobowych obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4
im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku

 

UCHWAŁA NR XXXII/294/17 RADY MIASTA SANOKA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
przez Gminę miasta Sanoka liczby punktów przyznawanych
za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012