www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  PODZIAŁ GODZIN 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  SPRAWDZIAN PO VI KL 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY:
   - nauczyciele
   - pedagog, logopeda

  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIE
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
 
   

  SP4 Sanok

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
w Szkole Podstawowej nr 4
im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
w Sanoku

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2016 r.
  -
  semestr I: 1 września 2016 r. - 13 stycznia 2017 r.
  - semestr II: 14 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.

 2. Dzień Patrona: 7 października 2016 r.

 3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r.

 4. Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2017 r.

 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 r.

 6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  -
  7 października 2016 r. (Święto Szkoły)
  - 31 października 2016 r. (poniedziałek przed 1 listopada)
  - 2 listopada 2016 r. (środa po święcie Zmarłych)
  - 2 maja 2017 r. (
  wtorek między świętami: 1 Maja i 3 Maja)
  - 16 czerwca 2017 r. (
  piątek po Bożym Ciele)

 7. Poinformowanie rodziców i uczniów:

  - o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub zachowaniu nagannym:

  za I semestr – do 12 grudnia 2016 r.   
  za II semestr – do 19 maja 2017 r.

  - o przewidywanych ocenach  z przedmiotów i zachowania na koniec semestru/roku:

  za I semestr – do 9 stycznia 2017 r.
  za II semestr – do 12 czerwca 2017 r.

 8. Spotkania z rodzicami:
      -
  14 i 15 września 2016r.
       - 16 i 17 listopada 2016r.
       - 1 i 2 lutego 2017r.
       - 19 i 20 kwietnia 2017r.

 1. Konferencje klasyfikacyjne:
  12 stycznia 2017r.   i   19 czerwca 2017r.
   

 2. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  23 czerwca 2017 r.
   

 3. Konferencje plenarne: 31 stycznia 2017 r. i 29 czerwca 2017 r.

 

 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012