www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  PODZIAŁ GODZIN 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  SP4 Sanok


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

w Szkole Podstawowej nr 4

im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:   4 września 2017 r.

semestr I     4 września 2017 r. - 26 stycznia 2018 r.

semestr II   12 lutego 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.
2. Dzień Patrona:                                      9 października 2017 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna:                23 – 31 grudnia 2017 r.
4. Ferie zimowe:                                       29 stycznia- 11 lutego 2018 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna:             29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

     - 13 października 2017 r. ( piątek )
     - 22 grudnia 2017 r. (piątek przed świętami Bożego Narodzenia)
     - 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek przed świętem 1 Maja),

     -   2 maja 2018 r. (środa między świętami: 1 Maja  i 3 Maja),

     -   4 maja 2018 r. (piątek po święcie 3 Maja).
7.  Poinformowanie rodziców i uczniów:
     - o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub zachowaniu nagannym:
       za I semestr – do 21 grudnia 2017 r.,     za II semestr – do 15 maja 2018 r.
     - o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec semestru/roku:
       za I semestr – do 19 stycznia 2018 r.,      za II semestr – do 8 czerwca 2018 r.
8.  Spotkania z rodzicami:       14 września 2017r.,  15 listopada 2017r.,

14 lutego 2018r.,   18 kwietnia 2018r.
9.   Konferencje klasyfikacyjne:   25 stycznia 2018r.    i    15 czerwca 2018r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
11. Konferencje plenarne :      13 lutego 2018r.

 

 

 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012