www.sp4.sanok.prox.pl 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, ul. Sadowa 12, tel. 13 46 329 98, email: sp4sanok@interia.pl
 
 
  AKTUALNOŚCI 
  KALENDARZ 
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
  OFERTA SZKOŁY 
  EGZAMIN
  ÓSMOKLASISTY
 
  KONKURSY 
  WYKAZ
  PODRĘCZNIKÓW
 
  DOKUMENTY 
  NASZ PATRON 
  SYMBOLE SZKOŁY 
  HISTORIA SZKOŁY 
  NAUCZYCIELE 
  DYŻURY NAUCZYCIELI 
  PEDAGOG I LOGOPEDA 
  PSYCHOLOG 
  SUKCESY UCZNIÓW 
  SAMORZĄD 
  GAZETKA SZKOLNA 
  SZKOŁA WSPÓŁPRACY 
  ZDROWA SZKOŁA 
  OGRÓDEK SZKOLNY 
  TRZEŹWY UMYSŁ 
  POSTAW
  NA RODZINĘ
 
  SPORT SZKOLNY 
  SZKOLNY
  SYSTEM INTERWENCJI
 
  BIBLIOTEKA 
  UBEZPIECZENIA
  PRZETARGI 
  KRONIKA 
  KOŁO KOMPUTEROWE 
  STOŁÓWKA SZKOLNA 
  DLA RODZICÓW 
 
   

  aktualność   Lata 60-te i 70-te XX w. to w Sanoku okres wzmożonego ruchu migracyjnego, wynikającego przede wszystkim z rozwoju przemysłu (chemicznego i motoryzacyjnego) na terenie miasta. Rozbudowujące się osiedle mieszkaniowe Wójtostwo wymagało jak najszybszego uruchomienia nowej szkoły podstawowej. Działająca przy ulicy Długiej Szkoła Podstawowa nr 7 działała w bardzo trudnych warunkach (2200 uczniów, praca trzyzmianowa w przepełnionych klasach).
   26 stycznia 1979 roku Inspektor Oświaty i Wychowania w Sanoku zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie z wnioskiem o wydanie orzeczenia w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku. Decyzję o organizacji szkoły podjęło Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 7 lutego tegoż roku. W dokumencie tym zaznaczono, że szkoła winna posiadać 42 pomieszczenia do nauki, pełnowymiarowa salę gimnastyczną oraz boiska i place rekreacyjne. Uczęszczać do niej mają uczniowie z ulic: Sadowa, Traugutta, Kiczury, Długa (obecnie Jana Pawła II).
Szkołę wybudowało Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane (w latach 1979-1986).
    Inwestorem była Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

   Rozpoczęcie działalności Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku nastąpiło 1 września 1986 r. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano p. Władysława Stachowicza. W pierwszym roku szkolnym naukę podjęło 1242 uczniów w 41 oddziałach. Kadrę pedagogiczną stanowiło 73 nauczycieli.

   W wyniku reformy oświaty, w roku 2000 placówka zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku.

   8 października 2008 roku szkole nadano imię księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego - wybitnego sanoczanina, doktora filozofii, kapelana Ojca Świętego Jana Pawła II, harcmistrza, kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, kapelana naczelnego ZHP, patrona honorowego Hufca Ziemi Sanockiej, honorowego obywatela Grudziądza, Krakowa, Warszawy, Białegostoku oraz Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.

   Od początku działalności, w szkole prowadzi się nie tylko zajęcia dydaktyczne, lecz przygotowuje się wiele uroczystości szkolnych i klasowych, sesji popularnonaukowych, poranków, spotkań z ciekawymi ludźmi i wieczornic. Na przykład, z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano imprezę środowiskową „Forum Europejskie”, prezentującą kulturę i zwyczaje krajów członkowskich UE .

   Młodzież naszej szkoły bierze liczny udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych (np. nasi uczniowie reprezentowali Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” w Paryżu).W szkole kultywuje się też polską tradycję, zwyczaje i obyczaje. Od wielu lat realizowane są autorskie programy edukacji regionalnej.

  Wielką popularnością cieszą się również Dni Sportu i coroczny konkurs na najlepszych sportowców szkoły „Złota Dziesiątka”. Nasi uczniowie wykazują się dużą sprawnością fizyczną, aktywnie i z ogromnymi sukcesami uczestnicząc w zawodach miejskich, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich a nawet centralnych. Jest to wynikiem wieloletniego działania w szkole klas o poszerzonym programie wychowania fizycznego. Od kilku lat szkoła plasuje się na pierwszym lub drugim miejscu w corocznym współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych woj. podkarpackiego (wśród ok. 760 szkół)

   Uczniowie mogą korzystać także z fachowej opieki psychologiczno- pedagogicznej. Od wielu lat w szkole organizowane są klasy integracyjne.

   Stale unowocześniana jest baza szkoły. Obecnie – oprócz sal lekcyjnych - uczniowie mają do dyspozycji trzy pracownie komputerowe, centrum multimedialne, bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, trzy sale gimnastyczne, nowoczesne boisko sportowe „Orlik”.

   Nasza szkoła w ciągu swej historii, spełniała i spełnia ważną rolę w życiu miasta. Wypełniając należycie swoją dydaktyczną i wychowawczą rolę, wypuściła ze swych murów wielu absolwentów, którzy odnosząc sukcesy kontynuują naukę w gimnazjach i szkołach średnich.

   Dokumentację historii szkoły stanowi: „Kronika Szkoły”, „Kronika Samorządu Uczniowskiego”, „Złota Księga". Szczególnie bogata jest dokumentacja osiągnięć laureatów konkursów przedmiotowych i sportowych (zainteresowanych odsyłamy do zakładki SUKCESY UCZNIÓW).


 
 Sanockie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4


 
 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2012