Strona
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku
funkcjonuje pod adresem:

http://sp4.sanok.pl/